دکتر مهدی نوریان

دکتر مهدی نوریان

دکتر مهدی نوریان

Dr. Mehdi Norian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 1
2 امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 54
3 حق نشاط و شادی و ملاکات برخورداری از آن در فقه فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 7، شماره: 14
4 درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از «افشای سر» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 4
5 مقاله پژوهشی:اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی وبازدارنده های فرهنگی - حقوقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 حقوق شهری و زیست فرهنگی شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
3 فراتحلیل چند همسری با رویکرد مطالعاتی به فقه اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
4 کرونا به مثابه مانعی فراگیر بر قراردادهای اجاره (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی