دکتر حسین مددی

دکتر حسین مددی گروه گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

دکتر حسین مددی

Dr. Hossein Madadi

گروه گیاه پزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی پراکنش فضایی جمعیت شته نخود Acyrthosiphon pisum و کفشدوزک های شکارگرHippodamia variegata و Coccinella septempunctata در مزارع یونجه استان همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی ویژگی های زیستی تریپس پیاز،( Thrips tabaci (Thys.: Thripidae، روی خیار، فلفل و بادمجان درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
3 پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته های Aphis gossypiiوAcyrthosiphon pisum (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
4 تاثیر دو رقم مقاوم و حساس گندم بر زیست شناسی و نرخ شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از شته روسی گندم (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
5 ترجیح میزبان گیاهی، ترجیح مرحله رشدی میزبان و رفتار سوئیچینگ زنبور Aphidius platensis (Hym.: Braconidae) نسبت به شته سبز هلو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 4
6 تغییرات فصلی جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata و میزان پارازیتیسم آن به وسیله ی زنبور Dinocampus coccinellae در مزارع یونجه همدان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 1
7 جدول زندگی دوجنسی سن - مرحله زیستی و شبیه سازی رشد جمعیت سوسک شکارگر Atheta coriaria با تغذیه از پشه قارچ خوراکی Lycoriella auripila و مگس سرکه Drosophila melanogaster (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
8 جدول زندگی و نرخ شکارگری کنه یGaeolaelaps aculeifer Raumilben (Acari: Laelapidae) با تغذیه از پشه ی قارچ خوار Lycoriella auripila Winnertz (Dip: Sciaridae) (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 2
9 جدول زندگی، نرخ شکارگری و انبارش سرد سن شکارگر آفات محصولات کشاورزی، Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 1
10 رقابت درون گونه ای و ارتباط آن با برخی فاکتورهای بیولوژیکی زنبور Habrobracon hebetor در کنترل پیله خوار نخود (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 4
11 زیست شناسی و آماره های جدول زندگی سن شکارگر Nabis pseudoferus با تغذیه از شته جالیز (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
12 مدل سازی انتشار آلودگی صوتی ناشی از کنارگذر غرب اصفهان در پناهگاه حیات وحش قمیشلو با استفاده از مدل SPreAD-GIS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
13 واکنش تابعی سن شکارگر ( Orius albidipennis (Reuter نسبت به شته جالیز، Aphis gossypii ((Glover و کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دما بر فعالیت بتا گلوکوزیداز معده میانی سوسک برگخوار سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
2 ارزیابی مقاومت به تریپس (Thrips tabaci Lindeman) در توده های تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tareh group) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 بررسی اثر دما و pH بر فعالیت آلفا گلوکوزیداز معده میانی سوسک برگخوار سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (chrysomelidae) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 تأثیر اسانس گیاهان دارویی آویشن شیراز (Thymu vulgaris) بر روی حشره کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculates) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
5 تغییرات جمعیت شته کلزا در کشتهای آبیاری بارانی و غرقابی در استان همدان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 تغییرات جمعیت مگس شکارگر ((Dip.: Syrphidae Episyrphus balteatus در اکوسیستم های باغی و زراعی همدان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 جداسازی و تعیین مشخصات مولکولی جدایه های نماتود بیمارگر حشرات از استان همدان: اولین گزارش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 سمیت تنفسی و اثر کشندگی اسانس گیاهان رزماری و رازیانه روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی