دکتر زینب سعیدیان

دکتر زینب سعیدیان استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

دکتر زینب سعیدیان

Dr. Zeynab Saeidian

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوریتمی ابتکاری برای حل مساله مینیمم هزینه جریان در شبکههای مولد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 بهینه سازی تصادفی برای حل مسایل نامقید با استفاده از روش ناحیه اعتماد نایکنوای تطبیقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 مساله مینیمم هزینه جریان روی شبکه های مولد پویا با قابلیت ذخیره سازی جریان در گره های میانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
4 یک روش ناحیه اعتماد تصادفی برای حل مسائل مقیاس بزرگ در یادگیری ماشین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 یک روش ناحیه اعتماد جدید با استفاده از جستجوی خطی غیر دقیق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات