دکتر معصومه سلطانی

دکتر معصومه سلطانی استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان

دکتر معصومه سلطانی

Dr. Masumeh Soltani

استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر بستر الاستیک وینکلر بر ارتعاش آزاد تیر ماهیچه ای براساس تئوری الاستیسیته غیرمحلی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 5
2 تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 1
3 تحلیل ناپایداری الاستیک و ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته شده از مواد مدرج تابعی با مقطع متغیر (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر حرارت بر فرکانس طبیعی ارتعاش تیر اویلر- برنولی غیر موضعی با استفاده از روش اختلاف محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
2 بررسی پیشینه و پتانسیل چابکسر به عنوان منطقه گردشگری و توریستی با توجه به متغیر های زیستی و شرایط جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بررسی تاثیر بستر الاستیک وینکلر روی فرکانس ارتعاشی تیر اویلر-برنولی با مقطع متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 بررسی رفتار ژئوسل واقع بر بستر نوع کر تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 بررسی کمانش جانبی- پیچشی تیر جدارنازک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
6 بررسی وتوصیف معمارانه حمام سلطان امیر احمد کاشان با تکیه بر گونه شناسی معمارانه نمونه های مشابه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
7 تحلیل ارتعاش آزاد تیر اویلر- برنولی غیر محلی با مقطع متغیرتحت اثر حرارت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
8 تحلیل پایداری تیر جدار نازک ماهیچهای با سطح مقطع نامتقارن تحت بارگذاری جانبی با استفاده از روش رایلی ریتز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
9 تحلیل پایداری تیر غیر منشوری اویلر- برنولی در مختصات غیر محلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
10 تحلیل تیرهای باربر فولادی سرد نورد شده تحت خمش و نیروی محوری متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
11 تحلیل کمانشی تیر اویلر-برنولی ساخته شده از مواد مدرج تابعی با مقطع غیریکنواخت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
12 تعیین بار کمانشی تیر تیموشنکو ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بار متمرکز فشاری مماس بر محور تیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 کاربرد روش اختلاف محدود در تحلیل ارتعاش آزاد تیر تیموشنکو ساخته شده از مواد مدرج تابعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 کاربرد روش اختلاف محدود مرکزی در تحلیل کمانش الاستیک ستونهای مخروطی و سهموی شکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
15 مقایسه عملکرد بسترهای یک و سه پارامتری بر رفتار خمشی پی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب