دکتر نفیسه دعوتی

دکتر نفیسه دعوتی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر نفیسه دعوتی

Dr. Nafiseh Davati

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شلغم، کدو حلوایی و مخمر نانوایی بر فلور میکروبی و بافت دوینه (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 133
2 ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانولیپوزومهای حاوی نانوذرات اکسیدروی علیه باسیلوس سرئوس(ATCC ۱۱۷۷۸) و سودوموناس آئروژینوزا (ATCC ۹۰۲۷) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 21، شماره: 146
3 بررسی خواص بافتی و حسی ماستهای تولیدی توسط باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از ماستهای گوسفندی مناطق مشهد، همدان و دزفول (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 122
4 بررسی خواص ضدمیکروبی و مقاومت به آنتی بیوتیک در جامعه میکروبی یک پنیر سنتی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 2
5 بهبود کیفیت نان حجیم با بکارگیری آمیلاز مقاوم به حرارت تولید شده از Bacillus safensis strain MT۵۰۱۸۰۶.۱ (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 138
6 تجزیه و تحلیل متاژنومیکس جمعیت میکروبی در یک پنیر محلی ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 4
7 جداسازی و شناسایی باکتری های تولید کننده آمیلاز مقاوم به حرارت از فاضلاب کارخانه کنسروسازی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 139
8 جداسازی و شناسایی گونه های انتروکوکوس جداشده ازشیرخام شترتک کوهانه ایرانی Camelus dromedariu s و بررسی خواص تکنولوژیکی آن (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 2
9 جداسازی و شناسایی گونه های پدیوکوکوس از شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی و بررسی خواص ضدمیکروبی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 2، شماره: 3
10 جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های شیر خام شتر تک کوهانه ایرانی (Camelus dromedarius) و بررسی خواص تکنولوژیکی آن ها (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 56
11 سینتیک زمان - کشندگی نانولیپوزوم های حاوی نانوذرات اکسید روی علیه اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 20، شماره: 141
12 شناسایی تنوع میکروبی سبزیجات شور تخمیر شده با آب گوجه فرنگی با استفاده از تکنیک نسل جدید توالی یابی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 83
13 کاربرد اسانس روغنی آرتیمیسیا افسنطین در کنترل رشد باکتری های بیماری زا روی کاهوی تازه (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 98
14 مقایسه تنوع میکروبی دوغ گوسفندی عشایر ناحیه سومار به کمک روش های نسل جدید توالی یابی و مولکولی وابسته به کشت (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ایمنی باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از ماست های سنتی گوسفندی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
2 ارزیابی تولید اسید توسط باکتریهای اسید لاکتیک جدا شده از ماست گوسفندی دزفول (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 استراتژیهای افزایش تولید متابوبیتهای ثانویه باکتریایی بر پایه پاسخ میکروبی (دریافت حد نصاب، استخراج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
4 استراتژیهای افزایش تولید متابولیتهای ثانویه میکروبی برپایه مهندسی متابولیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
5 استفاده از فرآورده های تخمیری آردهای غلات برای بهبود خواص تغذیه ای و سلامتی غذاهای مبتنی بر گندم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 انواع بیوکاتالیستهای نانوساختاری تثبیت شده بر اساس روش سنتزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
7 Nanotechnology applications in biocatalysts immobilization (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
8 OVERPRODUCTION STRATEGIES FOR MICROBIAL SECONDARY METABOLITES BASED ON METABOLIC ENGINEERING (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
9 OVERPRODUCTION STRATEGIES FOR MICROBIAL SECONDARY METABOLITES(QUORUM SENSING, ELICITATION( BASED ON MICROBIAL RESPONSE) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
10 The rol of SENs technology in biocatalysts immobilization (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
11 بررسی تاثیر اسانس های روغنی گوناگون بر بیان ژن انواع میکروارگانیسم های پاتوژن مواد غذایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی خواص ضدمیکروبی اسانس روغنی Artemisia absinthium (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
13 بررسی خواص ضدمیکروبی عصاره های بنه، شنگ و ترخینه به روشهای انتشار از دیسک و انتشار از چاهک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
14 بررسی خواص ضدمیکروبی عصاره های زعفران و زیره به روش انتشار از دیسک و انتشار از چاهک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
15 تبدیل زیستی ترکیبات فنلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
16 تغییرات در جمعیت باکتری های پاتوژن و باکتری های اسید لاکتیک شوری سبزیجات در طی تخمیر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 تمپه نقش موثر تخمیر در بهبود ویژگی های تغذیه ای تمپه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 خواص درمانی کفیر به عنوان یک غذای عملگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
19 غذاهای دریایی تخمیری فراسودمند و خواص آنها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 کاربرد باکتریهای سختدوست در بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
21 کاربرد نانوامولسیون اسانس های روغنی در صنعت غذا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
22 کاربردهای متابولومیکس در صنایع غذایی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
23 محصولات فراسودمند حاصل از غلات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
24 مروری بر متاژنومیکس و کاربرد آن در صنایع تخمیری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
25 مروری برتاثیر روشهای خشک کردن بر کنترل تخریب میکروبی میوه و سبزیجات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت
26 نقش پروتئین های عملگر در آب پنیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)