دکتر خلیل الله سردارنیا

دکتر خلیل الله سردارنیا استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر خلیل الله سردارنیا

Dr. Khaliollah Sardarnia

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.