دکتر مرتضی حسین زاده

دکتر مرتضی حسین زاده استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

دکتر مرتضی حسین زاده

Dr. morteza hoseinzade

استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی روایت کان الله و لم یکن معه شی و الان کماکان و نتایج فلسفی مترتب بر آن (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 4، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روایت «کان الله و لم یکن معه شی و الان کماکان» و نتایج فلسفی مترتب بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش های علوم انسانی
2 بررسی روایت کان الله و لم یکن معه شی و الان کما کان و نتایج فلسفی مترتب بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
3 روش شناسی ابن سینا در کسب معرفت دینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی