آیسان شارعی

 آیسان شارعی دانشجوی دوره دکتری تخصصی مشاوره

آیسان شارعی

aysan sharei

دانشجوی دوره دکتری تخصصی مشاوره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Effectiveness of Strength-Based Therapy in Improving Self-Esteem and Reducing Suicidal Thoughts of Women Affected by Domestic Violence in Ardebil (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره پیشگیرانه دوره: 4، شماره: 1
2 The relationship between harmful use of mobile phones and emotional-behavioral problems in self-harming adolescents: with the mediation of self-control (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 21، شماره: 3
3 بررسی اثربخشی درمان بین فردی فراشناختی بر تنظیم شناختی هیجان و بازداری هیجانی در نوجوانان با رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 11، شماره: 4
4 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر انسجام / سازش یافتگی خانواده و راهبردهای مقابله ای در والدین دانش آموزان دختر دارای ناتوانی های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 13، شماره: 1
5 شناسایی عوامل موثر در استفاده ی بیمار گونه دانش آموزان از فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش خانواده درمانی بر ابعاد سرمایه روانشناختی نوجوانان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
2 اثربخشی آموزش هوش معنوی بر افزایش تاب آوری و بهزیستی روانی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانواده آرمانی
3 بررسی نقش اشتیاق تحصیلی در پیشبینی خودنظم جویی تحصیلی نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
4 بررسی نقش اشتیاق تحصیلی در پیشبینی نگرش به مسئولیت نوجوانان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان