دکتر مجید پاکدامن

دکتر مجید پاکدامن عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

دکتر مجید پاکدامن

Dr. Majid Pakdaman

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.