آقای دکتر مظفر یکتایار

دکتر مظفر یکتایار هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران

آقای دکتر مظفر یکتایار

Dr. Mozafar Yektayar

هیئت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مظفر یکتایار در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری بر پیوند کاری معلمان تربیت بدنی استان کردستان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 2
2 ارتباط فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 31
3 افزایش توانایی آپوپتوزی سلول های لنفوسیتی پس از تمرینات سازگاری در زنان غیرفعال (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 8
4 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی بانوان پرستار شاغل در بیمارستان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
5 رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
6 عوامل پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 51
7 فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثربرپیدایش، گسترش وراه های کنترل آن(مورد مطالعه:ادارات ورزش وجوانان استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی در ادارات ورزش وجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
2 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
3 بررسی عوامل موثر بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیران ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
4 تاثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان ادراه کل ورزش و جوانان استان کردستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
5 تبیین توانمندی سازی روان شناختی کارکنان بر اساس سبک تفکرمدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
6 تجزیه وتحلیل زمینه های ساختاری مدیریت راهبردی ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
7 فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل مؤثر بر پیدایش، گسترش وراه های کنترل آن(مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 فساد اداری در سازمان های ورزشی: عوامل موثر بر پیدایش،گسترش و راه های کنترل ان (مورد مطالعه:ادارات ورزش و جوانان استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
9 مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی استان کردستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 نقش ادراک عدالت سازمانی در سکوت سازمانی کارکنان سازمانهای ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران