دکتر سید محمدرضا مرندی

دکتر سید محمدرضا مرندی دانشیار گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید محمدرضا مرندی

Dr. seyed mohammad reza marandi

دانشیار گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Being a Jurist as a Condition for the Islamic Ruler in the Sunni Political Jurisprudence (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 6
2 سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 13، شماره: 1
3 معادل یابی و مقایسه وظایف و اختیارات ولایت مطلقه فقیه در ایران با روسای کشور در الگوهای اصلی نظام های ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 14، شماره: 2
4 نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت الله بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 3