دکتر علی محمد نائینی

دکتر علی محمد نائینی استاد علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر علی محمد نائینی

Dr. Ali Mohammad Naieni

استاد علوم اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوها و رهیافت های جنگ نرم (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 20، شماره: 80
2 الگوی برآورد اطلاعات راهبردی مبتنی بر فرهنگ اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 14
3 بررسی عملکرد بسیج دانشجویی در مقابله با تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی فتنه ۸۸) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 7، شماره: 24
4 جنگ نرم، مولفه ها و شاخص های فرهنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 3، شماره: 7
5 شناخت جنگ نرم از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 3
6 طیف بندی مردم در جنگ شناختی و نقش بازیگران در نبرد هوشمند به عنوان سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 29، شماره: 127
7 مقاله پژوهشی: ارائه الگوی دفاع نرم جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 19، شماره: 84
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نسل های انقلاب و ظلم ستیزی و سازش ناپذیری در برابر دشمن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)