دکتر فخرالسادات نصیری ولیک بنی

دکتر فخرالسادات نصیری ولیک بنی دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر فخرالسادات نصیری ولیک بنی

Dr. Fakhrossadat Nasiri Valikbani

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی های مدیران در دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 1
2 بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 4
3 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
4 بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 26
5 بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی و شفافیت سازمانی با چابکی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 4
6 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 4، شماره: 8
7 تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 2
8 تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت مدار با عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
9 تحلیل همبستگی بین هویت سازمانی و سبک رهبری امنیت مدار با عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
10 تحلیل همبستگی سبک رهبری تحولی- تعاملی مدیران با رضایت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 79
11 رابطه بین اخلاق حرفه ای و چابکی سازمانی: نقش میانجی توانمندسازی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
12 رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری همدان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
13 رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی– تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
14 رابطه هوش اخلاقی با بالندگی سازمانی؛ نقش میانجی گری هوش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 3
15 رابطه هوش معنوی با مهارت های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
16 راهکارهای تسهیل کننده فعالیت در پژوهش سراهای دانش آموزی؛ دیدگاه معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
17 عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 20، شماره: 1
18 کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
19 مقایسه عملکرد مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با عملکرد مدیرانفارغ التحصیل سایر رشته ها (مطالعه موردی: مدیران مدارس استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 4
20 نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی وضعیت شایستگی های مدیران دانشگاه بوعلی سینادر سال تحصیلی94-95 (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 آموزش مجازی در دوران کرونا ، فرصت ها و چالش های آن (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
3 ارزیابی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت روانی کارکنان مورد مطالعه سایت اداری سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
4 بررسی آموزش مجازی و تاب آوری سازمانی مدارس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
5 بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 بررسی رابطه بین شایستگی میان فردی مدیران با موفقیت شغلی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
7 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی باخلاقیت سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
8 بررسی شاخص های خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
9 بررسی شاخص های مدیریت مدرسه محوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
10 بررسی شاخص های هوشمندسازی مدارس و ضرورت های استفاده از آن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
11 بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس دخترانه فنی و حرفه ای و کار و دانش شهر همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 بررسی وضعیت توسعه سازمانی در نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهر همدان (دریافت مقاله) سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)
13 بررسی وضعیت سبک رهبری فضیلت گرا در مدارس شهر همدان (دریافت مقاله) سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)
14 تاثیر آموزش رفتارهای تولید محوری معلمان بر اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی آموزش
15 تاثیر راهبرد مدیریت مدرسه محور بر مشارکت اولیا دانش آموزان در فعالیت های تربیتی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
16 چگونگی دانش آفرینی سازمانی در مدارس (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
17 دیدگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
18 رابطه بین هوش اجتماعی کارکنان با اثربخشی سازمانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
19 رهبری اخلاقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
20 سبک تصمیم گیری اقتضایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
21 شاخص های خودکارآمدی کارآفرینانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
22 فرصت ها و تهدید های فضای مجازی و لزوم چابکی سازمان (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
23 فلسفه مدارس کارآفرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
24 کلیاتی در زمینه مدارس یادگیرنده (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
25 مدیریت مدرسه محورگامی جهت توسعه آموزش مجازی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
26 مطالعه و بررسی چگونگی کاربرد شبکه آموزش مجازی شاد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
27 مطالعه وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
28 نقش مدیریت دانایی محور در آینده پژوهی تربیت (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
29 ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم