دکتر حسن رضا زین آبادی

دکتر حسن رضا زین آبادی دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن رضا زین آبادی

Dr. Hasan Reza Zainabadi

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accountability of the Iran’s Universities to the Labor Market from the Perspective of Higher Education Experts (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
2 آسیب شناسی آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی(1395) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
3 آسیب شناسی فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
4 آسیب شناسی فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 3
5 آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: چالش ها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 5
6 ابعاد و نشانگرهای ویژگی های پیروان در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 17
7 ارائه الگوی تعالی سازمانی بر پایه قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 3
8 ارائه الگوی خدمات اجتماعی موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 49
9 ارائه الگوی مفهومی توسعه استعدادهای نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 90
10 ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر ۵ حوزه توانمندساز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 17، شماره: 57
11 ارزشیابی کیفیت دوره های مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم مشهد: کاربست الگوی درونداد، فرآیند، برونداد (IPO) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 3
12 ارزشیابی میزان توفیق برنامه های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 17
13 ارزیابی تعالی سازمانی براساس تحلیل سلسله مراتبی AHP با تاکید بر توسعه قابلیت های اقتصاد بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 19
14 اصول و روش های تربیتی با نگرشی به اراده و اختیار انسان در سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 17
15 الگوی مطلوب شایستگی های اعضای هیئت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
16 الگوی مطلوب شایستگی های اعضای هیئت علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی (یک پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 4
17 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش و ارائه الگوی بومی آن در سازمان‎های اقتصادی (موردمطالعه: گمرک جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 35
18 انگیزش انتقال و انتقال آموزش های ضمن خدمت اقدام پژوهی: آزمون یک الگو و ارزیابی وضع موجود در مدارس متوسطه شهرستان های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
19 اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
20 اولویت بندی عوامل موثر بر جذب نیروی انسانی و ارائه الگوی مناسب مبتنی بر نظام شایستگی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
21 Compiling factors, criteria, indicators and judgment criteria for quality evaluation of departments of Iran Helal Institute of Applied-Science & Technology (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 5، شماره: 1
22 Evaluation of Organizational Culture and its Relationship with Organizational Agility of Red Crescent Society in disaster (Case Study of the Central Headquarters) (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 9، شماره: 2
23 Identifying Dimensions and Elements of Accountability of Universities to the Labor Market (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 1
24 Presenting a Model for the Development of Applied Scientific Centers of the Red Crescent Society with the Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 8، شماره: 4
25 Quality evaluation of departments at Iran Helal Institute of Applied-Science & Technology: application of system model (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 4، شماره: 4
26 بازنگری برنامه درسی مبتنی بر نیاز های مهارتی بازار اشتغال مطالعه موردی: رشته حسابداری در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 4
27 بازنمایی تولید دانش رهبری و مدیریت آموزشی در مجلات تخصصی بین المللی و پایگاه های داده جهانی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 4
28 بررسی اثر رهبری خدمتگزار سرپرستاران بر رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر رشت: بررسی نقش میانجی معنویت در کار بیمارستان های آموزشی شهر رشت (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 5
29 بررسی اقدامات جذب هیئت علمی در میان دانشگاههای دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاههای دولتی دنیا و نظام آموزشی سابق حوزه علمیه قم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 11
30 بررسی پیشایندهای اعتماد در آموزش عالی: آزمون تاثیر‎ات رهبری خدمتگزار، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی درک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 2
31 بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیع شده مدیران و نگرش دبیران مقطع متوسطه شهر گناباد نسبت به تغییرسازمانی (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1397، شماره: 8
32 بررسی رابطه چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 1
33 بررسی متغیرهای تاثیر گذار در طراحی الگوی جذب و تامین نیروی انسانی مبتنی بر نظام شایستگی در شرکتهای پتروشیمی تحت پوشش بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 34
34 بررسی مقایسه ای میزان همگرایی دانشگاه های جامع ایرانی با الگوی شایستگی اعضای هیات علمی دانشگاه کلاس جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
35 بررسی نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
36 بررسی نقش میانجی گر احساس کارآمدی در تاثیرگذاری سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان مدارس دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 12
37 بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه ای همکارانه در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 35
38 بررسی و خوشه بندی موضوعی پژوهش های حوزه مدیریت آموزشی در نشریات ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
39 بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی در راستای ارتقای سلامت جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 9، شماره: 0
40 بهره وری سازمانی با نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی: ارایه الگو مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
41 پدیده افشاگری سازمانی معلم در مدرسه )یافته های یک پژوهش پدیدارشناسی( (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 1
42 پیامدهای تقلب علمی پژوهشگران ایرانی در پایگاه های علمی بین المللی: تحلیل یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
43 پیامدهای توزیع رهبری در مدرسه: نگاهی ویژه به رفتار شهروندی سازمانی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
44 پیامدهای کینه توزی سازمانی پرستاران: یک مطالعه تحلیل محتوا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 13، شماره: 2
45 تاثیر مدیریت آموزش مبتنی بر راهبردهای علوم اعصاب تربیتی در بهبود یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 2
46 تاملی آسیب شناختی بر کارکردهای دانشگاه در تدارک امنیت جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 8، شماره: 33
47 تاملی بر پدیده معلم تاب آور؛ پدیدارشناسی نگرش ها و تجربیات زیسته معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 1
48 تاملی بر پیشایندها و پسایندهای بیرونی سکوت سازمانی معلمان: یافته های یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 13، شماره: 4
49 تاملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 6، شماره: 12
50 تاملی بر علل موثر بر بروز کژ کارکردهای پژوهش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 1
51 تاملی بر عوامل موثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 2
52 تاملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشته مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 21، شماره: 40
53 تاملی بر کارکرد آموزشی دانشگاه های نسل سوم در ایران: ارائه الگوی مفهومی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
54 تاملی بر نگرش ها، استراتژی ها و رفتارهای رهبران انتقال آموزش(یافته های یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
55 تاملی بر وضع موجود غنای شغلی اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: مورد مطالعه دانشگاه های غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 2
56 تاملی بر ویژگی های معلمان مبتلا به فلات شغلی: یافته های یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 1
57 تبیین الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 38
58 تبیین عوامل بهروزی سازمانی در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 13، شماره: 2
59 تحلیل شکاف برنامهدرسی قصدشده دورهکارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی با توجه به چالش ها و مشکلات موجود در مدیریت مدارس در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 24
60 تحلیلی بر ماموریت ها و اهداف، محتوا؛ ابزارها و کارکردهای مراکز بالندگی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های کلاس جهانی: مقایسه ای تطبیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 4
61 تحلیلی بر نشانگان فرهنگ کار در دانشجویان تحصیلات تکمیلی: یافته های یک مطالعه آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 7
62 تدوین عوامل، ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 10، شماره: 37
63 تدوین و اعتباریابی مدل غنی سازی شغلی اعضای هیئت علمی: یافته های یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 4
64 تفاوتهای جنسیتی در مقیاسهای بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 15، شماره: 3
65 توسعه کیفی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست های خرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 2، شماره: 3
66 جایگاه مطالعات آموزش پزشکی پژوهشگران ایرانی در بین تحقیقات آموزشی نمایه شده در پایگاه علمی وب آو ساینس (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
67 خصوصی سازی آموزش عالی دولتی و مهارت آموزی: مطالعه موردی دانشگاه علمی کاربردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 1
68 خط مشی ها، الگو ها و اصول مدیریت مدارس موفق(مروری بر یافته های پروژه بین المللی ISSPP) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
69 دانشگاه کلاس جهانی: کنکاشی بر مفاهیم، رویکردها و راهبردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 10، شماره: 35
70 رفتار شهروندی در تدریس: تاملی بر نقش پیش بین اخلاق حرفه ای استاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 6، شماره: 11
71 رفتارهای شهروندی سازمانی اجباری معلمان: شناسایی نشانگرها، ابعاد و ارزیابی وضع موجود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 2
72 رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 2
73 رهبری یادگیری غیر رسمی معلمان در مدرسه: تدوین و اعتباریابی الگوی نشانگان و ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
74 سلامت سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی: تدوین، آزمون و اصلاح یک الگوی علی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 8، شماره: 2
75 شناسایی ابعاد و نشانگرهای مدل شایستگی مدرسان صنعت دریایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 8، شماره: 4
76 شناسایی الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام درخصوص ارتقای شغلی با کاربست روش کیو (Q) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
77 شناسایی شایستگی های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی تازه استخدام شده دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 52
78 شناسایی عناصر و ویژگی های آموزش ترکیبی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
79 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر برنامه های توسعه آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه ریزی اجرا و ارزیابی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
80 شناسایی عوامل علی موثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه ‎های غیردولتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 9، شماره: 33
81 شناسایی معیارهای تصمیم گیری به منظور برون سپاری فعالیت های آموزش انتظامی با استفاده از روش دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 1
82 شناسایی مولفه های اثرگذار در مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکردی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 1
83 شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
84 شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها، پیامدها و موانع رهبری آموزشی بینش مند در مدارس ابتدایی؛ پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
85 شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و ابعاد هشیاری سازمانی در آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
86 طراحی الگوی تربیت مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
87 طراحی الگوی جهت گیری حرفه ای دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 4
88 طراحی الگوی مربی گری فرایند کارورزی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
89 طراحی الگوی نوین ارزشیابی از عملکرد حرفه ای سالانه معلمان مدارس ابتدایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 21
90 طراحی مدل فرآیند مدیریت مدارس موفق بر اساس یافته های پژوهش بین المللی ISSPP (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 2
91 طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای ایجاد یک مدرسه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 4، شماره: 3
92 طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی عمومی، بر اساس درک صاحبنظران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 220
93 طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 2
94 طراحی و تبیین الگوی پیشایندهای فضیلت سازمانی در دانشگاه های دولتی استان یزد (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 4
95 طراحی و تبیین الگوی جامعه یادگیرنده حرفه ای در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 10
96 طراحی و تبیین چارچوب شایستگی های حرفه ای دانشجو معلمان دوره ابتدایی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
97 فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 26
98 محیط پژوهش آموزی، کیفیت تعامل استاد دانشجو و خودکارامدی پژوهش: ارائه یک الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 12
99 مدیران به عنوان رهبران فناوری در مدرسه: یافته های یک پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند شهر تهران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 24
100 مسئولیت های فرادانشگاهی اعضای هیات علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی: معرفی مفهوم برونگرایی علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 1
101 مطالعه کیفی ابعاد و عوامل موثر بر شکل گیری طفره روی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 45
102 مطالعه کیفی عوامل موثر در میل به ماندگاری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش وپرورش؛ مطالعه موردی، استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 2
103 مقایسه تطبیقی نظام تربیت و گزینش مربیان فنی و حرفه ای و مهارتی رسمی ایران با برخی از کشورهای موفق دنیا (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 4، شماره: 13
104 مولفه های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 2
105 نشانگان ارزیابی عملکرد معلمان متوسطه دوم مدارس دولتی استان خراسان جنوبی : سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس(یک مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
106 نظریه اسلامی هوش معنوی: طراحی الگوی هوش معنوی با رویکرد اسلامی به عنوان سرمایه معنوی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 69
107 نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
108 نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم با میانجیگری رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 4
109 نقش مدیران گروههای آموزشی در ایجاد و تقویت تسهیم دانش در میان استادان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 6، شماره: 14
110 نقش و وظایف مدیران مدارس و مسئولان سازمان آموزش و پرورش در جهت تقویت و توسعه عجین شدن معلمان با شغل شان: نتایج یک مطالعه آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
111 نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 3
112 واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 2
113 واکاوی الزام‏های اجرایی دوره‏های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور از منظر فنی و تکنولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 14
114 واکاوی پیشران های فرهنگی و اجتماعی دوره های برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 12، شماره: 45
115 واکاوی شایستگی های دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی برای اشتغال در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 20
116 واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
117 ویژگی های اهداف فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان دبیرستانی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 24
118 ویژگی های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و پرورش و فرهنگ سازی مالیاتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
2 ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش میانجی گری تسهیم دانش (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید بهشتی تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 ارایه تبیین نقشه پژوهشی مدیریت رهبری آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
4 ارزیابی تعالی سازمانی بانک شهر براساس تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
5 الگوی وایس برد در شناسایی جو سازمانی مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
6 بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی طرح صندوق حمایت از توسعه فعالیت های زنان روستایی شهرستان مرودشت از دیدگاه تسهیلگران زن روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای مدیران واعتماد درون سازمانی کارکنان در اداره کل بنادرودریانوردی خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با سکوت سازمان دبیران دوره دوم متوسط منطقه 5 شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
9 بررسی رابطه هوش اجتماعی و تعهد سازمانی در مدیران مدارس شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی راهکارهای اساسی در پر بارکردن اوقات فراغت دانش آموزان زائر، شهرمشهدمقدس 1393 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
11 بررسی میزان رضایتمندی مشتریان ADSL شرکت مخابرات با استفاده از مدل سروکوال و تدوین استراتژی های مشتری مداری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
12 بررسی نقش هوش سیاسی در انتخاب سبک های مدیریت تعارض در مدیران دبیرستان های خرم آباد سال تحصیلی 97-96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
13 بررسی وضع موجود رهبری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
14 بررسی هوش سیاسی و احساس کارآمدی مدیران مدارس شهرقاین سال تحصیلی 95-94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
15 تاملی بر ماموریت های دانشگاه های مطرح دنیا : مقایسه تطبیقی 50 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی تایمز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
16 تدوین عوامل ملاک ها و نشانگرهای ارزشیابی کیفیت مراکز رشد دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 تربیت معلمان نوآور لازمه ایجاد و توسعه مدارس کارآفرین؛پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
18 جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
19 طراحی مدل مفهومی در خصوص رابطه بین هوش اجتماعی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
20 نگاهی به ضرورتها ریشه ها دیدگاههای نوین و نشانگان رفتار شهروندیسازمانی OCB معلمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی