دکتر احمد عابدی آرانی

دکتر احمد عابدی آرانی دانشیار فلسفه دانشگاه قم

دکتر احمد عابدی آرانی

Dr. Ahmad Abedi Arani

دانشیار فلسفه دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی طرحواره آفرینش از منظر علامه طباطبایی با تاکید بر دیدگاه استاد مصباح یزدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 7، شماره: 13
2 بررسی دیدگاه ملاصدرا در مورد عوالم پیشین به مثابه ی نقطه ی عطف سیر تطور تاریخی نظریات و مقایسه ی تطبیقی آن با روایات شیعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 27، شماره: 70
3 بررسی روش کاربست عدم ترادف در قرآن در پرتو اعجاز بیانی با رویکرد معناشناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 9، شماره: 2
4 تبیین و تحلیل رابطه ی حواس ظاهری با حکم در قضایا در فلسفه اسلامی با رویکرد تاریخی-منطقی (دریافت مقاله) فصلنامه تاریخ فلسفه اسلامی دوره: 1، شماره: 4
5 رویکرد هرمنوتیک روشی به صفات خبری، از اشتراک لفظی اشاعره و مجاز معتزله تا روح معنای امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 2، شماره: 3
6 واکاوی اندیشه توحیدی هشام بن سالم جوالیقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 6، شماره: 17
7 هستی شناسی «منشا اختلاف و تکثر دینی» و تحلیل معرفت شناختی آن (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 4