دکتر عسکری سلیمانی امیری

دکتر عسکری سلیمانی امیری استاد فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم

دکتر عسکری سلیمانی امیری

Dr. Askari Suleimaniamiri

استاد فلسفه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برهان پذیری وجود خدا و امکان سنجی اقامه برهان لمی بالعرض بر وجود خدا از منظر ابن سینا، صدرای شیرازی و محمدحسین طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 8، شماره: 21
2 پیراستگی برهان صدیقین علامه ی طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 12، شماره: 48
3 تبیین معاد جسمانی و یگانگی نفس و بدن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 16، شماره: 63
4 تطور برهان لم و ان از منطق به فلسفه اولی در کلام ابن سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 10، شماره: 38
5 تعریف پذیری وجود خدا از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 7، شماره: 19
6 تفسیر نوین معرفت شناختی و هستی شناختی از صدق و نفس الامر بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 1، شماره: 1
7 تقابل حکومت اسلامی و حکومت سکولار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 8، شماره: 2
8 حدوث و قدم عالم از منظر روایات شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه نسیم خرد دوره: 9، شماره: 1
9 مزایای انحصاری برهان صدیقین علامه طباطبایی در اثبات وجود خدای متعال بدون تنگناها (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 9، شماره: 35
10 معیار و مصداق برهان صدیقین از نظر استاد جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 9، شماره: 1
11 منطق صدرایی؛ آرا و نوآوری های در مباحث مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 54
12 نسبت الهیات بالمعنی الاعم با الهیات بالمعنی الاخص از منظر حکیمان (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت اسلامی دوره: 8، شماره: 29