دکتر حیدرعلی کشکولی

دکتر حیدرعلی کشکولی استاد بازنشسته دانشگاه اهواز

دکتر حیدرعلی کشکولی

Dr. HeydarAli Kashkuli

استاد بازنشسته دانشگاه اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری جویچه ای یک در میان روی کارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشکر در جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
2 اثر توام تنش آبی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در مراحل مختلف رشد در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 2
3 اثر رژیم های آبیاری بر توزیع رطوبت و شوری اطراف ریشه ذرت در شرایط آبیاری قطره‎ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 15، شماره: 1
4 اثر سوپرجاذب هیدروژل A۳۰۰ بر عملکرد خیار و تخمین تابع بهینه تولید آب – عملکرد خیار تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
5 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
6 ارزیابی اثر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار در شرایط کم‎آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف گندم نان تحت شرایط تنش خشکی در منطقه سنندج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 10، شماره: 2
8 اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
9 Changing Furrow Irrigation to Increase Efficiency and Feasibility Study of Reusing Surface Runoff (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 12
10 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 46
11 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 461
12 بررسی آزمایشگاهی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی زهکشی PP۴۵۰ در برخی خاکهای خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
13 بررسی اختلاط قائم آب شور و شیرین در زهکشی و تاثیر آن بر شوری زه آب در مزارع کشت نیشکر دعبل خزاعی و سلمان فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
14 بررسی تاثیر دور آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی بر تغییرات شوری خاک و عملکرد گیاه ذرت برای مناطق مرکزی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
15 بررسی راندمان تله اندازی رسوب در حالت قرارگیری یک مانع با شکل، ارتفاع و زاویه مختلف در بالادست لوله گردابی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
16 بررسی عددی هیدرولیک جریان در سرریزهای کلیدپیانویی و زیگزاگیذوزنقهای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
17 بررسی عوامل موثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و کم عمق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 1
18 بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
19 بررسی نیروهای هیدرودینامیکی کف حوضچه‎های آرامش با پله معکوس و بستر زبر (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 14، شماره: 51
20 تاثیر عوامل جوی و هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی درمنطقه امیدیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 1
21 تخمین ضریب جذب معادله فیلیپ به دو روش با استفاده از نفوذسنج دیسک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
22 تخمین منحنی رطوبتی خاک نزدیک اشباع با استفاده از اطلاعات نفوذ سنج دیسک و مقایسه آن با روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 33، شماره: 2
23 حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
24 سنتز نانو ذرات مگنتیت (Fe3O4) و بررسی کارایی آن در حذف کادمیم از محلول آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 87
25 مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 4
26 مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
27 مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی دشت جیرفت به کمک مدل PMWIN (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
28 واسنجی روش گلف با روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق(SWPT) برای اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی واستخراج معادله تک عمقی لاپلاس و ریچاردز برای یک خاک لوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشویی خاک های شور و سدیمی با استفاده از گچ در اراضی جنوب جزیره آبادان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی رطوبت غلاف و ازت برگ در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثر آبیاری یک درمیان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
4 اثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 اثر عدم شیارزنی بر شوری خاک در زراعت نیشکر (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
6 اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
7 اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب رودخانه مارون با استفاده از آزمون های سن و تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
8 اثرات دراز مدت طرح های جدید آبیاری بر کیفیت آب رودخانه کارون برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
9 اثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
10 ارتقاء بهره وری آب با استفاده از آبیاری یک در میان جویچه ای در اراضی نیشکر جنوب  اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
12 ارزیابی آنالیزهای تک عمقی پرمامترگلف جهت تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع در بالای سطح ایستابی در خاکی با بافت متوسط (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی آبگیری از سد تنظیمی آریوبرزن بهبهان (با احداث خط لوله 2000 میلیمتری) و امکان یابی توسعه آبیاری تحت فشار در منطقه (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
14 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب های سطحی در حوضه آبریز مارون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 ارزیابی اثرات خشکسالی بر کیفیت آب رودخانه مارون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 ارزیابی برخی از فاکتورهای رشدی گندم نان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
17 ارزیابی دو روش پرمامتر گلف و چاهک معکوس در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک دردو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 ارزیابی راندمان سیستم آبیاری شیاری نیشکر در کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
19 ارزیابی راندمان واحد درجه 3 (ترکیبی از راندمان کاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد B.C شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای انتها باز با استفاده از آنالیز مکانی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای در منطقه گچساران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
22 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
23 ارزیابی عملکرد سوپرجاذب Super AB A200 بر ظرفیت نگهداشت و گسترش دوبعدی رطوبت خاک شنی در سیستم آبیاری قطره ای سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
24 ارزیابی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی توسط آزمون نفوذسنجی در خاکهای رامشیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 ارزیابی عملکرد سیستم رهکش های پلکانی بر نوسانات سطح ایستایی، بیلان نمک و عملکرد محصول نیشکر در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف گندم نان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
27 ارزیابی فیلترهای بکاررفته در زهکشهای زیرزمینی اراضی میان آب، ملاثانی، دانشگاه اهواز و واحد کشت و صنعت امیرکبیر خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 ارزیابی قسمتی از خاکهای منطقه خوزستان جهت طراحی فیلتر زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت شوش از جنبه شرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
30 ارزیابی گندم نان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
31 ارزیابی مدل DRAINMOD و بررسی تاثیر منطقه غیر اشباع خاک بر نوسانات سطح ایستایی در شرایط نیمه خشک خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 ارزیابی و تعیین ضرایب مدلهای نفوذ آب در خاک در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
33 ارزیابی وبرنامه ریزی آبیاری،سیستم آبیاری حبابی(بابلر)برروی نخل استعمران درمزرعه آزمایشی شهیدرجایی دشت امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 استراتژی آبیاری با آب شور در شرایط تنش آبی در بهینه سازی مصرف آب نخیلات آبادان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 استفاده از تشکل های مردمی در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
36 استفاده از روش EC سنجی برای تعیین تلفات تبخیر و باد در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور سازماندهی اطلاعات حوزه کشاورزی شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 اصلاح خاکهای شور و سدیمی به روش آبشویی متناوب در شمال هوفل دشت آزادگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
39 افزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
40 امکان سنجی تصفیه فاضلاب بوسیله سیستم خاک – آبخوان (SAT) جهت استفاده در امور کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
41 اندازه گیری صحرایی خصوصیات هیدرولیکی نزدیک به اشباع در خاک لومی با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک مشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
42 اندازه گیری ضرایب هدایت هیدرودینامیکی خاک به دو روش ارنست و گلف در اراضی شمال هوفل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 برآورد آب مورد نیاز آبشویی خاکهای شور و سدیمی به روش غرقابی دایم در اراضی جنوب استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 برآورد توابع هیدرولیکی بخش غیر اشباع خاک با استفاده از نرم افزار RETC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 برآورد صحرائی خصوصیات هیدرولیکی غیر اشباع خاک با استفاده از نفوذسنج مکشی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 برآورد صحرایی ضریب جذب معادله فیلیپ و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
47 بررسی آبشویی به روش متناوب در خاکهای شور و سدیمی مطالعه موردی: اراضی کشت و صنعت شمال خرمشهر در جنوب استان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
48 بررسی آزمایشگاهی اثر روش نمونه برداری در آزمایش های ردیابی بر ضریب انتشارپذیری آبخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 بررسی آزمایشگاهی حرکت عمودی آب در خاک های لایه ای و شبیه سازی آن توسط مدل یک بعدی هایدرس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
50 بررسی آزمایشگاهی درصد بهینه آهک در کاهش میزان واگرایی خاک های گچی به کمک آزمون تحکیم ( مطالعه موردی کانالهای شبکه های آبیاری مارون ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 بررسی آلودگی به نیترات آبهای زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
52 بررسی آلودگی غلظت فلزات سنگین دریاچه آبی سد مخزنی سنته رودخانه خورخوره چای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
53 بررسی آلودگی های مشترک نهر مالح و تالاب شادگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
54 بررسی اثر آبشویی به روش غرقابی دائم و ارائه مدل تجربی مناسب در خاکهای شور و سدیمی منطقه شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
55 بررسی اثر برخی سازههای حفاظتی بر کاهش ضربه قوچ با استفاده از روش خطوط مشخصه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات رویشی درخت خرما (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
57 بررسی اثرات زیست محیطی نهرماح برمحیط اطراف خود و تالاب شادگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
58 بررسی اثرات کیفی رودخانه خیرآبادبرمنابع آب کشاورزی رودخانه زهره (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
59 بررسی اثرات مدل آبشویی متناوب بروی خاک دشت هوفل استان خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 بررسی استعداد بالقوه آلودگی آبهای زیرزمینی دشت باغملک در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
61 بررسی اصلاح خاکها به روش آبشویی مطالعه موردی حوزه جنوب کرخه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
62 بررسی پارامترهای موثر بر فاصله زهکشها به روش تعادل دینامیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 بررسی پتانسیل زهکشی طبیعی و ضرورت احداث شبکه زهکشی در اراضی کشاورزی دشت زیدون (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
64 بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در شرایط مزرعه ای در شهرستان دهلران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
65 بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در شرایط مزرعه ای در شهرستان دهلران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
66 بررسی تاثیر آبشویی در کاهش شوری و قلیائیت قسمتی از اراضی منطقه دارخوین در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
67 بررسی تاثیر بافت و برهم خوردگی خاکبر رطوبت اندازه گیری شده با پروب دفنی در روش انعکاس سنجی زمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
68 بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکشهای پلکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
69 بررسی تاثیر سیستم زهکشی مطبق بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از مزرعه وکاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
70 بررسی تاثیر عوامل جوی وهیدرولیکی برضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی در منطقه امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و افزایش بهره وری آب در نخلیات خرما آبادان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
72 بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه های دشت بهبهان در 3 ایستگاه بر تولید محصول ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
73 بررسی تاثیر کیفیت آب زیرزمینی دشت بهبهان بر تولید محصول گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
74 بررسی تاثیرات شخم برروند آبشویی خاکهای شور و سدیمی اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
75 بررسی تاثیراتماده اصلاح کننده گچ برروند آبشویی خاکهای شور و سدیمی اراضی جنوب خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
76 بررسی تأثیر زهکش زیر زمینی بر میزان شوری خاک اراضی کشاورزی منطقه شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
77 بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکرد محصول چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
78 بررسی تأثیر گرد و غبار ناشی از آلودگیهای صنعتی بر خصوصیات فیزیکی خاک و هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی منطقه صنایع فولاد خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
79 بررسی تأثیرکم آبیاری با آب شور برعملکردو افزایش بهره وری آب درنخیلات خرما آبادان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
80 بررسی تحلیلی روند تغییرات عناصر موثر در طبقه بندی کیفیت آب رودخانه ها از نظر کشاورزی و آبیاری (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
81 بررسی تغییرات اسیدیته (pH) و فسفر قابل جذب خاک در نتیجه آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
82 بررسی تغییرات بلند مدت سالانه پارامترهای کیفی رودخانه کرخه در طول دوره آماری (1391-1352) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 بررسی تغییرات سطح ایستابی و شوری خاک در اراضی زیر شبکه ناتمام فجر رامهرمز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
84 بررسی تغییرات شوری و PH خاک در اثرآبیاری با پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
85 بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه خور خوره چای - سد مخزنی سنته د رحالت پایدار- بااستفاده از مدل ریاضی BATHTUB (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
86 بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه خورخوره چای- سد مخزنی سنته در حالت پایدار- با استفاده از مدل ریاضی BATHTUB (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 بررسی چگونگی تغییرات اسیدیته خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با پساب مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
88 بررسی چگونگی تغییرات شوری خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با پساب مجتمع فولاد خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
89 بررسی چگونگی تغییرات شوری خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
90 بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 بررسی چگونگی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
92 بررسی چگونگی تغییرات نفوذپذیری نهایی لایه سطحی خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
93 بررسی چگونگی تغییرات نگهداشت ویژه خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری کرتی با فاضلاب خام شرق اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
94 بررسی چگونگی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب شرق اهواز (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
95 بررسی روابط رگرسیونی بین فاکتورهای شیمیایی وEC آب رودخانه کارون در جنوب اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
96 بررسی روند تغییرات BOD.DO در تالاب هورالعظیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
97 بررسی روند تغییرات فیزیکی دما و کدورت در تالاب هورالعظیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
98 بررسی عمده ترین عوامل آسیب پذیری لاینینگ کانالهای آبیاری و معرفی مناسب ترین روش اجرا شده (مطالعه موردی: کانال کوثر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
99 بررسی عملکرد فیلترهای مصنوعی زهکش زیرزمینی در شبکه R2 هندیجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
100 بررسی عملکرد لاینهای امیدبخش گندم نان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
101 بررسی عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
102 بررسی عوامل آلودگی رودخانه بهمنشیر و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
103 بررسی عوامل جوی و هیدرولیکی بر ضریب یکنواختی توزیع آب درآبیاری بارانی در منطقه امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
104 بررسی عوامل فرسایش در سواحل رودخانه کارون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
105 بررسی فنی آبپاش VYR 155 و آبپاش Komet 162 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
106 بررسی فنی و اقتصادی کارگذاری زهکشی زیر زمینی در دو حالت عمیق و کم عمق در ناحیهR1 هندیجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
107 بررسی کارایی فرآیند انعقاد در کاهش وزود روغن به فیلترهای شنی در سیستم آب برگشتی تصفیه خانه گروه ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
108 بررسی کارایی ماده منعقد کننده PACL در کاهش ورود روغن اضافی به فیلترهای شنی در سیستم آب برگشتی تصفیه خانه گروه ملی فولاد اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 بررسی کیفیت پساب صنعتی مجتمع فولاد خوزستان برای استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
110 بررسی کیفیت زه آبهای غرب کارون بر اساس استاندارد آیزروستکاک و ارزیابی امکان استفاده از آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
111 بررسی کیفیت زه آبهای غرب کارون براساس استاندارد ویلکاکس و ارزیابی امکان استفاده از آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
112 بررسی گسترش پیاز رطوبتی در آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
113 بررسی میزان عناصر آلوده کننده رودخانه کارون از فاضلابها و پسابهای روستایی ، شهری ، بیمارستانی و صنایع (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
114 بررسی میزان و علل تلفات آب در تعدادی از کانالهای بتنی خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
115 بررسی میزان و علل تلفات آب در کانالهای خاکی خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
116 بررسی نقش رودخانه زهره در زهکشی اراضی خیرآباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
117 بررسی و شناخت مشکلات فنی شبکه زهکش زیرزمینی کشت و صنعت سلمان فارسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
118 بررسی وابستگی انتشار پذیری خاک به فاصله انتقال در خاکهای ماسه‌ای همگن اشباع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
119 برسی پتانسیل زهکشی طبیعی راهکاری جهت کاهش مصرف آب و تولیدپسابهای زهکشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
120 بهبود کیفیت رودخانه زهره براساس دبی های ورودی رودخانه خیرآباد با استفاده از نرم افزار Mikell (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
121 بهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
122 بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی,جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ,ومقایسه آن با روش پولیگن بندی تیسن مطالعه موردی: {منطقه ویس (شمال شرق اهواز)} (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
123 بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی، جهت نصب زهکش در اراضی کشاورزی با استفاده از روش کیریجینگ ومقایسه آن با روش پلی گونبندی تیسن، مطالعه موردی منطقه ویس ( شمال شرق اهواز ) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
124 بهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
125 پتانسیل یابی تخلیه و استفاده مجدد از آبهای زیرپوسته ای در غرب شبکه دز بمنظور جلوگیری از باتلاقی شدن اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
126 پسته کرمان و بحران آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
127 تاثیر آب مغناطیسی بر اجزاء عملکرد گندم در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
128 تاثیر پساب های کشاورزی و صنعتی شرق اهواز بر محیط زیست اطراف خود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
129 تاثیر پلیمرهای Super AB A200 و هربوزورب بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک شنی ساحل رودخانه کرخه نور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
130 تاثیر جویچه های بازسازی شده بر راندمان آبیاری شیاری (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
131 تاثیر لایه بازدارنده بر گسترش رطوبت در خاکهای لایه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
132 تأثیر انتقال آب سد کرخه بر کیفیت و کمیت آب زیرزمینی دشت عباس (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
133 تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام جو بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
134 تأثیر روش آبشویی متناوب در اصلاح خاکهای شمال هوفل دشت آزادگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
135 تأثیر نصب سیستم زهکش های پلکانی بر وضعیت زهکشی اراضی تحت کشت نیشکر (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
136 تحلیل همبستگی بین پارامترهای مدل دراستیک در پهنه بندی آلودگی آب های زیرزمینی دشت باغملک از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
137 تخمین منحنی رطوبتی در مکشهای کمتر ازیک متر با استفاده از اطلاعات نفوذ سنج دیسک و مقایسه آن با روش ازمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
138 تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع یک خاک ماسه ای توسط دستگاه نفوذسنج دیسک و مقایسه آن با روش توابع انتقالی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
139 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک ماسه ای در مجاورت سطح ایستابی با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
140 تعیین آزمایشگاهی خصو صیات هیدرولیکی خاک های ماسه ای در تعادل با سطح ایستابی با استفاده از دستگاه TDR (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
141 تعیین بهترین دور و عمق آبیاری نخل سعمران، با استفاده از سیستم آبیاری حبابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
142 تعیین خصوصیات هیدرولیکی و منحنی رطوبتی تپه های ماسه ای از روی دانه بندی و مقایسه با سایر روش ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
143 تعیین زمان آبیاری با استفاده از تفاوت دمای پوشش سبز گیاه - هوا و شاخص تنش آبی در نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
144 تعیین ضخامت فصل مشترک آب شور شیرین در اراضی تحت آبیاری و آب زیر زمینی شور و کم عمق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
145 تعیین ضرایب معادلات نفوذ و ارزیابی آنها در قسمتی از اراضی کشاورزی ملاثانی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS18 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
146 تعیین ضریب زهکشی (بیلان)طبیعی منطقه با استفاده از هدایت هیدرولیکی و محل بر خورد خطوط هم پتانسیل مطالعه موردی (شمال شرق اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
147 تعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
148 تعیین منحنی مشخصه رطوبتی و توابع هیدرولیکی بخش غیراشباع خاک با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
149 تعیین میزان همبستگی بین ECو فاکتورهای شیمیایی آب رودخانهکارون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
150 تعیین نیازآبی و ضرایب گیاهی نیشکر در اراضی کشت و صنعت هفت تپه خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
151 تعیین هیدروگراف لحظه ای مادکلارک با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS) مطالعه موردی حوضه تمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
152 تعیین هیدروگراف لحظه ای مادکلارک با استفاده ازسامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی حوضه تمر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
153 چالش های موجود وپیش روی کیفیت منابع آب آبیاری دراستان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
154 زهکشی نوین و تاثیر آن بر دبی و شوری زه آب در اراضی فاریاب با سطح ایستابی شور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
155 سنجش قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی برای مدل سازی سامانه غیرخطی منحنی مشخصه خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
156 شبیه سازی اثرات طرح های انتقال آب کوهرنگ 3، 2، 1 و بهشت آباد بر میزان آبدهی رودخانه کارون و برق تولیدی سدهای مخزنی کارون 3، 4 و سد شهید عباسپور (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
157 شبیه سازی تغییرات اکسیژن محلول رودخانه بشار در مقطع شهر یاسوج با استفاده از نرم افزار QUAL2E (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
158 شبیه سازی خطوط سیر ذرات آغشته کننده در آبخوان دشت اوان با نرم افزار MODFLOW (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
159 شبیه سازی واقعه سیلاب در مقیاس حوضه با استفاده از مدلHEC-HMS و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی حوضه تمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
160 ضرورت بررسی پتانسیل زهکشی با هدف حذف شبکه زهکشهای زیرزمینی وکاهش هزینه های اجرایی مطالعه موردی اراضی کشاورزی شبکه زیدون خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
161 ضرورت بررسی پتانسیل زهکشی طبیعی شبکه های آبیاری و زهکشی درجهت کاهش مصرف آب و تولید پسابهای زهکشی مطالعه موردی شبکه زیدون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
162 طبقه بندی نیاز زهکشی و تعیین اولویت های اجرای سیستم زهکشی در دشت زیدون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
163 عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستایی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
164 عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی روستاییشهرستان اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
165 فعالیت های انسانی مؤثر بر اکوسیستم تالاب شادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
166 کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی پروژه های آبیاری و زهکشی مشارکت مردمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
167 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصولات زراعی تحت تنشهای ابی و شوری در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
168 کاربرد مدل RETC در تعیین توابع هیدرولیکی بخش غیر اشباع خاک (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
169 کاربرد نانوذرات جهت تثبیت فلزات سنگین در خاکهای آلوده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
170 کاربرد نانوذرات در پالایش فلزات سنگین از آب و فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
171 کاربرد نرم افزار MODFIOW(PNWIN5.1) در مطالعه نوسانات سطح آب زیر زمینی دشت بوچیر - حمیران (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
172 کاربرد نفوذسنج دیسک مکشی در تعیین خصوصیات هیدرولیکی نزدیک به اشباع در خاک لومی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
173 کمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
174 محاسبه توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کارون جهت ورود فاضلاب شهری و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
175 محاسبه حد اکثر توان خودپالایی قسمتی از رودخانه کرخه جهت ورود فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
176 مدل PMWIN جهت تعیین ضرایب هیدرولیکی خاک و تغذیه دشت بوچیر و حمیران - استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
177 مدل های ریاضی انتقال آلاینده پایدار در ابخوان ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
178 مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک ماسهای ساحل رودخانه کارون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
179 مدلسازی منحنی مشخصه رطوبتی خاک ماسهای ساحل رودخانه کارون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
180 مدیریت مصرف بهینه آب باروش آبیاری یک درمیان جویچه ای در اراضی نیشکر (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
181 مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
182 مطالعه انتقال عمودی آلاینده‌ها در مدل آزمایشگاهی و استفاده از آن برای تعیین ضریب انتشار پذیری در خاکهای ماسه ای همگن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
183 مطالعه جریان ورودی به آبگیر ایستگاه پمپاژ اصلی سبیلی با استفاده از مدل CCHE 2D (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
184 مطالعه کیفی رودخانه کرخه بر اساس شاخص کیفیت آب NSFWQI (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
185 مطالعۀ انتقال عمودی آلاینده ها در مدل آزمایشگاهی و استفاده از آن برای تعیین ضریب انتشارپذیری در خاکهای ماسه ای همگن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
186 مقایسه تاثیر تراکم بذر، آرایش آبپاش ها و ارتفاع گیاه بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی کلاسیک ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
187 مقایسه روش های توزیعی و یکپارچه در برآورد هیدروگراف خروجی سیلاب با بکارگیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS)مطالعه موردی حوضه تمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
188 مقایسه روش های توزیعی و یکپارچه در برآورد هیدروگراف خروجی سیلاب با بکارگیری از سامانه ی اطلاعات جغرافیاییGIS)مطالعه موردی حوضه تمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
189 مقایسه روشهای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی با استفاده از نفوذسنج گلف و نفوذسنج مکشی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
190 مقایسه روشهای تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل Penman و FAO و Thornthwait در منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
191 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش پرمامترگلف با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
192 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش پرمامترگلف با روش چاهک معکوس در خاک سنگین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
193 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست امده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک در خاک سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
194 مقایسه منحنی کالیبراسیون دستگاه TDR (مدل TRASE SYSTEM1) با مدل های تاپ وهمکاران (1980) ومدل ترکیبی در بافت های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
195 مقایسه میزان سیلاب درمقیاس حوضه با استفاده ازمدلHEC-HMS و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
196 مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع صحرایی بدست آمده از نفوذسنج گلف و روش آزمایشگاهی نمونه های دست نخورده با استفاده از نرم افزار RETC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
197 نحوه تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی