دکتر فرهاد مهمان پذیر

دکتر فرهاد مهمان پذیر

دکتر فرهاد مهمان پذیر

Dr. Farhad Mehmanpazir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.