دکتر فاطمه صراف

دکتر فاطمه صراف استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دکتر فاطمه صراف

Dr. Fatemeh Saraf

استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.