دکتر فاطمه زندی

دکتر فاطمه زندی استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دکتر فاطمه زندی

Dr. Fatemeh Zandi

استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برر سی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و استفاده از کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
2 بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
3 بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر بهبود عملکرد سازمان های دولتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
4 بررسی نقش قابلیت بازاریابی بر تصویر برند در راستای بهبود عملکرد شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
5 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کسری بودجه دولت در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
6 مازاد وجه نقد، محدودیتهای مالی و فرصتهای رشد بر استمرار معاملاتی و ریسک نقد شوندگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری
7 نقش دولت الکترونیک در توسعه رفتارهای کارآفرینی سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
8 نگاهی مروری بر اهمیت ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد