دکتر فاطمه زندی

دکتر فاطمه زندی استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دکتر فاطمه زندی

Dr. Fatemeh Zandi

استادیار دانشکده:اقتصاد و حسابداری گروه:اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.