دکتر معصومه لطیفی بنماران

دکتر معصومه لطیفی بنماران

دکتر معصومه لطیفی بنماران

Dr. Massoumeh Latifi Benmaran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 12، شماره: 46
2 بررسی تاثیر استراتژی های شرکت بر پاسخ بازار به اعلامیه های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 36
3 بررسی تاثیر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی بر دقت پیش بینی سود مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله حسابداری و شفافیت مالی دوره: 1، شماره: 1
4 بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از مدل های OGARCH ومارکوف سوییچینگ در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون رویکرد دینامیک سیستم ها در شناسایی عوامل تاثیر گذار بر حباب قیمتی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
2 آزمون مدل تصمیم گیری مبتنی بر بگینگ در پیش بینی عملکرد بانک های بورسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان
3 اثر فین تک بر عملکرد پایدار بانک با نقش تعدیل گری مزیت رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
4 بررسی تاثیر استراتژی های تمایز و رهبری هزینه بر پاسخ بازار به اعلامیه های سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
5 بررسی تاثیر تصویر کشور خاستگاه بر ارزش ویژه ی برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
6 بررسی تاثیر مالیات، فروش و شاخص ورشکستگی بر تصمیمات تامین مالی داخلی(بدون هزینه) و خارجی(با هزینه) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
7 تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد سازمان با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه : شرکت های فعال در صنعت صوت و تصویر) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
8 تاثیر چابکی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی قابلیت نوآوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
9 رابطه ظرفیت جذب با عملکرد نوآورانه شرکت : با نقش میانجی نوآوری باز (مورد کاوی : کارکنان شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
10 سنجش اثرگذاری هوش مصنوعی بر بازاریابی صنعتی با تاکید بر رویکرد دینامیک در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
11 سیاست گذاری راهبردی مبتنی بر تبیین اثرگذاری مصرف رسانه ای بر هویت فرهنگی کارکنان(مطالعه موردی : سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
12 قابلیت استفاده ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع