دکتر سیدکاظم بردبار

دکتر سیدکاظم بردبار Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

دکتر سیدکاظم بردبار

Dr. SeyedKazem Bordbar

Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عوامل محیطی بر گسترش و برخی خصوصیات کمی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 18، شماره: 3
2 اثر کود سیلیکا بر رشد، زی‌توده و جذب عناصر غذایی در نهال های گلدانی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 58
3 برآورد ارزش اقتصادی تولید کیفیت آب در جنگل های بلوط فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 4
4 بررسی اثرات بهره برداری سقز بر روند ترمیم پوست درختان بنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 14، شماره: 2
5 بررسی استقرار چند گونه و پروونانس صنعتی اکالیپتوس در غرب استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 2
6 بررسی امکان احیای جنگلهای بنه از طریق کاشت مستقیم بذر و نهال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 14، شماره: 3
7 بررسی مقدماتی خشکیدگی درختان بلوط ایرانی (Q. brantii Lindl.) در دشت برم کازرون، استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 2
8 بررسی نسبت جنسیتی توده های ارس (Juniperus excelsa) در لایزنگان داراب استان فارس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
9 پایش جنگل های زاگرس؛ اقدامات و نتایج اولیه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
10 پیشینه زوال جنگل های بلوط زاگرس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 1
11 تاثیر جهت جغرافیایی بر ویژگی های ساختاری جنگل در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های تنگ دالاب استان ایلام) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 22
12 تاثیر نانو لوله های کربنی چند جداره بر صفات جوانه زنی سه نوع گونه ی سوزنی برگ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 11، شماره: 1
13 تحلیلی بر وضعیت اندوخته کربن در رویشگاه های جنگلی زاگرس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
14 تولید بذر بلوط های بومی زاگرس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 4
15 خشکیدگی توده های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل های زاگرس جنوبی، منطقه کوهمره سرخی استان فارس (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 2
16 کارآیی شاخص ­های فاصله­ ای و تراکمی در برآورد الگوی مکانی درختان در جنگل (مطالعه موردی: جنگل تحقیقاتی بنه، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 3
17 کنترل بحران زوال جنگل های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام" (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 2
18 معرفی ایستگاه میان جنگل فسا به عنوان تنها منطقه حفاظت شده منابع ژنتیکی گیاهی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
19 مقایسه میزان ذخیره ی کربن و نیتروژن در خاک کاربری های جنگل دست کاشت، جنگل طبیعی و اراضی کشاورزی آبخیز دشت ارژن در استان فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
20 ویژگی های خاک و عناصر غذایی برگ در درختان سالم و خشکیده بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ساختار توده جنگلی با استفاده از شاخص های مبتنی بر نزدیک ترین همسایه در منطقه توتنده شهرستان دنا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
2 بررسی اثرات تراکم دام و جهت های جغرافیایی بر میزان تغییرات پوشش پوسته های بیولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه آلاگل، استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
3 بررسی اثرات تردد دام و جهت های جغرافیایی بر میزان تغییرات پوشش بریوفیت ها در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
4 بررسی ارزش زیست محیطی گونه تنگرس (Amygdalus lycioides spach) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 بررسی اهمیت گیاه دارویی افدرا (Ephedra.spp) در کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 بررسی توجیه اقتصادی کشت گیاهان دارویی آنغوزه و باریچه (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 بررسی روش های مناسب احیاء و غنی سازی توده های بلوط ایرانی در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
8 بررسی رویشگاه طبیعی زربین در جنوب غربی استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی عوامل موثر بر آتش سوزی در جنگل های بنه بادام استان فارس(مطالعه موردی: جنگلهای بنه و بادام شهرستان ارسنجان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
10 بررسی فنولوژی گونه بنه در استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
11 مدیریت جامع حوزه ی آبخیز راه کارمدیریت سیل و خشکسالی دراستان فارس (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
12 مطالعه کاریوتیپی هفت جنس از گراسهای ایران با استفاده از آنالیز تصویری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 ناحیهبندی گردشگری طبیعی بر اساس مدلهای تفرج در جنگلهای زاگرس با استفاده ازRS&GIS مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی