دکتر کیومرث زرافشانی

دکتر کیومرث زرافشانی استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

دکتر کیومرث زرافشانی

Dr. Kiumars Zarafshani

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
2 ارزشیابی عملکرد شرکت های خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 10، شماره: 2
3 ارزشیابی کیفی اجرای طرح هادی در روستای کرناچی شهرستان کرمانشاه کاربرد نظریه بنیانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی کشاورزی استان های کرمانشاه و زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
5 ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و عوامل موثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
6 ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 2
7 ارزیابی و رتبهبندی دهستانهای مستعد توسعه کشاورزی (مورد: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 1
8 الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
9 الگوی مدیریت ضایعات و پسماندهای دامی (مطالعه موردی: روستای گرگیدر-شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
10 الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
11 اهمیت بازاریابی در موفقیت کارآفرینان (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
12 Study of Psychological Coping Strategies of Fars Province Farmers in Drought (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 1، شماره: 4
13 The Impact of Psychological Factors on Entrepreneurial Willingness among Students of Agriculture (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 8، شماره: 8
14 The Impact of Psychological Factors on Entrepreneurial Willingness among Students of Agriculture (دریافت مقاله) مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی دوره: 8، شماره: 1
15 بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعه موردی: دهستان میان دربند شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 3
16 بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 1
17 بررسی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه در بین باغداران استان کرمانشاه بر مبنای مدل KASA (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
18 بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت وصنعت روژین تاک در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
19 بررسی تاثیر نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی در پیش بینی نیات کارآفرینانه دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه ی آبخیز دشت ماهیدشت با استفاده از تصاویر سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی شرایط تولید سیب زمینی در دهستان میان دربند شهرستان کرمانشاه بر اساس استاندارد ایران گپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 2
22 بررسی عوامل پیشگو کننده استمرار پذیرش کشت کلزا در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 4
23 بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران در شهرستان های سنقر و صحنه در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
24 بررسی عوامل موثر بر توان سازگاری کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیم (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
25 بررسی عوامل موثر بر حساسیت نسبت به بحران آب در دهستان های حوضه آبریز دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
26 بررسی عوامل موثر بر میزان دانش ، نگرش ، مهارت و سطح تمایلات باغداران شرکت کنندگان شهرستان دالاهو در برنامه مدیریت تلفیقی آفات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 3
27 بررسی قابلیت ها و فرصت های توسعه فن آوری ورمی کمپوست در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
28 بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 3
29 بررسی نگرش کارشناسان شرکت های خدمات فنی- مشاوره ای درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 4
30 بررسی نیازهای آموزشی زعفران کاران شهرستان کرمانشاه: دستاورد آموزش مجازی کشاورزی در شرایط بحران بیماری کووید- ۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
31 بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک های یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی ویژگی‌های نوآوری پذیرش کشت نخود پاییزه در شهرستان روانسر، کرمانشاه (کاربست نظریه راجرز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 1
33 بهینه سازی مدیریت ضایعات و بقایای زراعی: (مورد مطالعه روستای حسن آباد شهرستان روانسر استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 4
34 پهنه بندی شهرستان های استان کرمانشاه بر اساس مقدار و ارزش آب مجازی محصولات عمده زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 2
35 پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه ی موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
36 تاثیر ابعاد توانمندی روانشناختی بر رفتار کارآفرینانه در بین زنان روستایی: الگویی برای ارتقای نقش زنان در توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 19، شماره: 4
37 تاثیر حمایت های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 3، شماره: 9
38 تبیین پیشگوکننده های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 7
39 تبیین جایگاه مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی- ترویجی بر اساس نردبان مشارکت شری آرنستین (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 3
40 تحلیل ابعاد گردشگری روستایی با روی کرد جنسیتی از دیدگاه جامعه ی میزبان (مطالعه ی موردی منطقه ی اورامان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 8، شماره: 3
41 تحلیل اسنادی نقش تحولات ارضی بر تعارضات ملکی و دعاوی حقوقی (مورد واکاوی: دهستان ماهیدشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 10، شماره: 2
42 تحلیل تاثیر فضای کارآفرینی بر تمایل کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
43 تحلیل توان سازگاری کشاورزان گندم کار شهرستان سرپل ذهاب در برابر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 2
44 تحلیل جنسیتی تبیین کننده های رفتار کارآفرینانه دانشجویان ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی دوره: 1، شماره: 1
45 تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 5، شماره: 2
46 تحلیل دینامیکی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی شرکت کشت و صنعت روژینتاک در شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار ونسیم(Vensim) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 2
47 تحلیل راهبردی تشکیل تعاونی کارآفرینان کشاورزی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
48 تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
49 تحلیل زمینه ها و علل به کارگیری کودکان در فعالیت های کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان ماهیدشت شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 3
50 تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه ی آبیاری به بهره برداران: مورد مطالعه دهستان میان دربند، شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
51 تحلیل عوامل پیشبرنده توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری (مطالعه موردی: دهستان میاندربند) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 45، شماره: 3
52 تحلیل کیفی چالش های فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه (کاربرد نرم افزار NVivo) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
53 تحلیل مولفه های اثربخشی دوره های کارآموزی دانشجویان رشته ترویج وآموزش کشاورزی در دانشگاه های غرب کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 8، شماره: 1
54 تحلیل نگرش دانشجویان کشاورزی نسبت به یادگیری گروهی در دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 4
55 تحلیل نگرش کارشناسان دربرابر مزایا و معایب کار کودکان روستایی در فعالیت های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 1
56 تحلیل وضعیت امنیت زیستی واحدهای پرورش طیور در شهرستان روانسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
57 تشخیص فرصت های کارآفرینی کشاورزی: نقدی بر تعاریف موجود و معرفی مقیاسی برای سنجش آن (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
58 تعیین کنندههای توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 37
59 حمایت های ضروری در جهت توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
60 دیدگاه دانشجویان رشته کشاورزی نسبت به یادگیری خدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 15
61 راه کارهای دست یابی به آب زی پروری پایدار در استان گیلان با تاکید بر ابعاد محیط زیستی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
62 راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
63 راهبردهای مدیریت خشکسالی کشاورزان گندم کار در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
64 راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 2
65 رتبه بندی صندوق های اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 10، شماره: 1
66 سازگاری دهستان های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
67 سنجش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان های کرمانشاه، صحنه و روانسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 4
68 سنجش آسیب پذیری خشکسالی کشاورزان گندم کار در شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
69 سنجش انتظارات کشاورزان از اعضای شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان اسلام آباد غرب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 7
70 شناسایی چالش های بازاریابی کارآفرینان کشاورزی شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 1
71 شناسایی موانع توسعه کارآفرینی گردشگری: مطالعه موردی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
72 طراحی الگوی سنجش برنامه درسی زاید در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
73 طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نرم افزار NVivo (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 3
74 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار جهاد کشاورزی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 1
75 عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار در استان های غرب کشور (دریافت مقاله) نشریه برترین های آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 28
76 فعالیت های کشاورزی دهستان ماهیدشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 3
77 کارآموزی و عوامل بهبود آن از دید اعضای هیات علمی، کارفرمایان و دانش جویان کشاورزی دانشکده های غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 45
78 کاربرد نظریه ویتکین در آموزش کارآفرینی: مطالعه موردی دانشجویان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
79 کارکردها و چالش های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 2
80 کاهش تخریت منابع طبیعی از طریق معرفی فناوری بیوگازدر روستای قزل شهرستان کرمانشاه: راهبرد اقدام پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 2
81 مشکلات و محدودیت های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مورد: روستای حریر، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 3
82 مطالعه وضعیت گردشگری روستایی در روستای خانقاه از دیدگاه اهالی روستا؛ با استفاده از تئوری بنیانی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 31، شماره: 137
83 مفهوم سازی یادگیری زائد و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحب نظران آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
84 نقدی بر ساختار صندوق های اعتبارات خرد در خوداشتغالی زنان روستایی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
85 نقدی بر مدل های تشخیص فرصت در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
86 نیازسنجی آموزشی زنان روستای قمام شهرستان سنقر (بر مبنای مدل بوریچ و تحلیل کوادرانت) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 1
87 واکاوی آسیب پذیری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه: شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 1
88 واکاوی ارتباطات و نشر اطلاعات در زمان بحران خشکسالی (دیدگاه کشاورزان شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
89 واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 4
90 واکاوی سازوکار تولید و نشر اطلاعات سامانه هشدار زودهنگام خشکسالی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 4
91 واکاوی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 1
92 واکاوی محدودیت ها و مشکلات توریسم روستایی با استفاده از تئوری بنیانی مورد شناسی: روستای چرمله ی علیا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
93 واکاوی مهارت مدیریت زمان دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
94 واکاوی نقش تلاطم های شخصی در تشخیص فرصت های کارآفرینانه کشاورزی (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 4، شماره: 7
95 واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
96 واکاوی نیازهای آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری و ضرورت مقاوم سازی کشاورزان در مقابل خشکسالی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
2 آیا هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه خودکارآمد هستند؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
3 اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تأثیر آن بر زندگی مردم روستایی)مطالعه موردی: روستای ده پهن شهرستان کرمانشاه( (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 ارائه ی راهبردهای تدریس اثربخش در دوره های آموزش کارآفرینی دانشگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 ارزشیابی دوره های عملی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه(با تاکید بر دوره های کارآموزی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
6 ارزشیابی عملکرد دانش آموختگان بخش کشاورزی درشرکت های خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان های کرمانشاه و زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
7 ارزیابی اثربخشی رهیافت مدرسه در مزرعه بر دانش باغداران در خصوص مدیریت تلفیقی آفات: مطالعه ی موردی باغداران شهرستان دالاهو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اولویت بندی شاخص های موثر بر آسیب پذیری کشاورزان گندم کار شهرستان دهلران در برابر ریزگردها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
9 اهمیت استفاده از کاداستر در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 FARMERS' TENDENCIES TOWARD PARTICIPATORY IRRIGATION MANAGEMENT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس آسیایی و دهمین سمینار بین المللی مدیریت مشارکتی آبیاری
11 Title: Using action research to introduce biogas technology in Qezel village of Kermanshah province in Iran. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
12 بررسی اثرات توسعه گردشگری بر منطقه ریجاب در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
13 بررسی اثربخشی صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کنگاور با استفاده ازنقشه های ذهنی: مطالعه موردی روستای فش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بررسی ایستارها و راهبردهای مقابله روانی کشاورزان استان فارس هنگام خشکسالی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
15 بررسی پیشگوکننده های پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستان های کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مد لپذیرش فناوری TAM) (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
16 بررسی چالش های طرح یکپارچه سازی اراضی دشت میان دربند شهرستان کرمانشاه با استفاده از PRA (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
17 بررسی روش های ترویج آبزی پروری پایدار در استان گیلان از دیدگاه کارشناسان، محققان و آبزی پروران (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
19 بررسی عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه در بین دانشجویان مرکز آموزش علمی -کاربردی جهاد کشاورزی در استان قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
20 بررسی عوامل موثربراثربخشی عملیات کارورزی درهنرستانهای کشاورزی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
21 بررسی موانع راه اندازی کسب وکارهای خانگی زنان روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان روانسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
22 بررسی نقش جوامع محلی در مدیریت مشارکتی حفظ و نگهداری تالاب هشیلان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
23 بررسی نیات کارآفرینانه دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی
24 بررسی وضعیت موجود و مطلوب حمایت های مراکز علمی کاربردی استان کرمانشاه از کارآفرین و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 پیش بینی پذیرش نظام کشاورزی حفاظتی در اقلیم کردستان عراق با استفاده از قضیه بیز :مطالعه موردی منطقه گرمیان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تأثیر عوامل روانشناختی بر تمایل کارافرینانه دانشجویان کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
27 تبیین پیشگوکننده‌های نیّت کارآفرینانه ی هنرجویان هنرستان کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
28 تبیین کننده های نیت کارآفرینانه دانشجویان نظام آموزش عالی کارآفرینی ایران: تحلیل جنسیتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
29 تحلیل برون دادهای نظام آموزش عالی کشاورزی مطالعه موردی رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
30 تحلیل کاربرد کار از راه دور در توسعه و ترویج روستایی با روش swot (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
31 تحلیل کیفی دوره کارآموزی: مطالعه موردی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی (کرمانشاه) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
32 تلفیق دانش بومی و علمی در طراحی تراکت های ترویجی به منظور مقابله با خشکسالی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
33 چالش ها و فرصت های توسعه ی تریسم روستایی مورد مطالعه: روستای هدف گردشگری گلین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
34 چرا کشاورزان شهرستان کرمانشاه زمینهای کشاورزی خود را اجاره می دهند؟ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
35 راهبردهای تدریس اثربخش کارآفرینی در دورههای آموزش کارآفرینی دانشگاهها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 رسالت رسانه ها و مدیریت یکپارچه منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
37 رفتار کارآفرینانه در بین دانشجویان آموزش عالی: آزمون مدل نیت کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
38 زمینه یابی کشاورزی قراردادی در تولید نخود در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
39 سنجش نیازهای حرفه ای شرکت های خدمات مشاوره ای ، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بی خاکورزی (فن اوری حفاظت خاک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
41 عوامل موثر بر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشاردر استان های غرب کشور (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
42 کاربرد تلفن همراه به عنوان رسانه‌‌ی برای ارسال پیام‌های خشکسالی در شهرستان روانسراستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 کشاورزی قراردادی، راهی به سوی توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
44 محدودیتها و مشکلات گردشگری روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مورد مطالعه: روستای کندوله) (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
45 نقش مدیریت تلفیقی آفاتIPM در راستای تأمین امنیت غذایی و توسعه ی پایدارکشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
46 نگرش کنشگران دوره ی کارآموزی نسبت به نقش کارآموزی دراشتغال زایی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی دراستانهای غرب کشور (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
47 واکاوی موانع پذیرش فناوری های نوین بانکداری الکترونیک کشاورز -کارت) در بین کشاورزان استان کرمانشاه مطالعه کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت