دکتر سید مصطفی رضوی

دکتر سید مصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر سید مصطفی رضوی

Dr. Seyed Mostafa Razavi

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای-رویکرد تئوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
2 الگوی ترسیم نقشه راهبرد و هدایت راهبرد ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 23
3 Identification and Evaluation of Strategic Decisions in Gas Industry Using DEMATEL Method (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی ارتباط میان پارازیتمی و پارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
5 بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 3
6 بررسی عوامل اثرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال دانش در همکاری های استراتژیک میان سازمانی (موردمطالعه: همکاری های میان شرکت های داروسازی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 4
7 تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 2
8 تحلیل پوششی داده های فازی و رویکرد نوینFIEP/AHP جهت رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیرنده (مطالعه موردی: دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
9 تحلیل مصرف انرژی در ساختمان‎ های اداری نفت به‎کمک تئوری مجموعه‎های خاکستری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
10 تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران (از دیدگاه دانشجویان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 10
11 توسعه مدلی برای ارائه راهکار یکپارچه در شرکت های مادر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
12 توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
13 دیدگاه سنجی اعضای هیئت علمی درباره چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 2
14 رتبه بندی گروهی واحدهای بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 1
15 شناسایی و اولویت‎بندی عوامل موثر بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکتر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
16 شناسایی و رتبه‎بندی عوامل موثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
17 مدیریت نوآوری های اکتشافی بهره بردارانه در بخش بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
18 مطالعه مولفه های تاثیرگذار بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط در زنجیره های تامین قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
19 مکان یابی و تعیین ظرفیت عناصر زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر شرایط صنعت برکارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
2 بررسی شاخصهای موثر بر فضای کسب و کار در اقتصادی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 پیشبرد کارآفرینی در فرآیند توسعه پایدار بخش کشاورزی (با تأکید بر زیربخش زراعت و اصلاح نباتات) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 تبیین نقش شبکه های اجتماعی درتوسعه شایستگی کارآفرینانه درایران و دانمارک(براساس داده های 2010 GEM ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
5 رویکردی فرایندی به برنامه ریزی تکنولوژی درسطح فرابنگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
6 شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در بخش خدمات صنعت برق (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
7 طراحی الگوی بین المللی شدن شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار