دکتر حسن گلی

دکتر حسن گلی عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

دکتر حسن گلی

Dr. Hassan Goli

عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.