مهندس افشین حاجی منیری

مهندس افشین حاجی منیری

مهندس افشین حاجی منیری

Afshin Haji moniri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.