دکتر ابراهیم بدخشان

دکتر ابراهیم بدخشان دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

دکتر ابراهیم بدخشان

Dr. Ebrahim Badakhshan

دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.