دکتر مسعود دهقان

دکتر مسعود دهقان دانشیار زبان شناسی، دانشگاه کردستان

دکتر مسعود دهقان

Dr. Masoud Dehghan

دانشیار زبان شناسی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.