محمدعلی قاسمی

 محمدعلی قاسمی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم

محمدعلی قاسمی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.