سیدمحسن مرتضوی

 سیدمحسن مرتضوی استاد سطوح عالی حوزه علیمه قم و مدیر گروه فقه پزشکی جامعه المصطفی العالمیه قم

سیدمحسن مرتضوی

استاد سطوح عالی حوزه علیمه قم و مدیر گروه فقه پزشکی جامعه المصطفی العالمیه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.