سیدمسعود مرتضوی

 سیدمسعود مرتضوی استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد

سیدمسعود مرتضوی

استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.