آقای دکتر نجاد علی الماسی

دکتر نجاد علی الماسی رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان

آقای دکتر نجاد علی الماسی

Dr. Nejadali Almasi

رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نجاد علی الماسی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نجاد علی الماسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان، تهران آذر 1395