آقای دکتر ابوالقاسم پرتوی

دکتر ابوالقاسم پرتوی دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر ابوالقاسم پرتوی

Dr. Abolghasem Partovi

دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالقاسم پرتوی در مجلات و ژورنالها