دکتر رسول نوروزی فیروز

دکتر رسول نوروزی فیروز دکتری روابط بین الملل، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

دکتر رسول نوروزی فیروز

Dr. Rasool Nowrozi Firoz

دکتری روابط بین الملل، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.