دکتر رقیه جهدی

دکتر رقیه جهدی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رقیه جهدی

Dr. Roghayeh Jahdi

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آتش سوزی ها در توده های جنگل کاری تنک شده و تنک نشده در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 1
2 ارزیابی اثر تنک کردن جنگل شناسی در توده های دست کاشت بر رفتار آتش سوزی-های سطحی و تاجی (مطالعه موردی: سری های ملکرود جنگل سیاهکل) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 37
3 بررسی شبیه‌‌سازی آتش با استفاده از مدل فارسایت (مطالعه موردی: ییلاق قصرداغ، شهرستان مشگین‌‌شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 25
4 تاثیر آشفتگی های انسانی بر تنوع اندازه ای درختان در جنگل های ارسباران (پژوهش موردی: ذخیره گاه جنگلی حاتم مشه سی در شهرستان مشگین شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 31، شماره: 3
5 تاثیر شدت های خریب بر تنوع ساختاری توده های بلوط – ممرز در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 29، شماره: 1
6 تحلیل و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و افزونه QGIS MOLUSCE در شهرستان سیاهکل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 4
7 تشخیص تغییرات مکانی-زمانی و پویایی پوشش جنگل در منطقه فندقلو (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 39
8 تغییر کاربری/پوشش زمین و عوامل محرک آن در منطقه فندقلو (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 42
9 تنوع گونه های درختی و شرایط تاج و تنه درخت به عنوان شاخص های پایش سلامت جنگل در حوزه آبخیز جنگلی ماسوله (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
10 تهیه نقشه تیپ ماده سوختنی در مقیاس محلی و پیش بینی رفتار آتش سطحی با استفاده از FARSITE (مطالعه موردی: جنگل توشی- سیاهکل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 2
11 مدلسازی تغییرات کاربری اراضی و پیش بینی های آینده با استفاده از شبیه-سازی CA-ANN در حوضه آبخیز ۲۵ شنرود سیاهکل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 46
12 مدل‌سازی مسیرهای آتش در اکوتون‌های جنگل-علفزار در پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 3
13 مقایسه عملکرد مدل های اولیه و بهینه شده اتوماسیون سلولی در پیش بینی گسترش آتش سوزی جنگل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 4
14 نقش منابع آبی در جهت گیری مدیریت محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Altitudinal variation of leaf morphological traits in the Fandoghlo forest (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 آتش سوزی های جنگل و سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
3 آسیب پذیری تغییر اقلیم برای آتش سوزی های طبیعی: ارتباطات بین آتش، اقلیم، پوشش گیاهی و انسانها (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
4 آشفتگی ها و تنوع زیستی در بومسازگانهای جنگلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
5 آموزش برای توسعه پایدار- راهبردهایی در مورد برنامه ریزی باغ های گیاه شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
6 ارزیابی و مدیریت ریسک آتش با استفاده از مدل های شبیه سازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 ایجاد سیستم هشدار سریع مردم محور در مدیریت بحران برای مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
8 Golestan National Park Burn Probability Modeling ۲۰۰۰-۲۰۲۰ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 Spatial-temporal distribution of wildfires and fire weather parameters from 2005 to 2018 in Ardabil, NW Iran (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
10 Spatiotemporal pattern analysis of wildfire occurrence in the Golestan province, northern Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
11 برآورد اثر باد روی گسترش آتش جنگل (مطالعه موردی: جنگل توشی سیاهکل استان گیلان) (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
12 بررسی آثار جنگل ها و فضای سبز شهری بر روی سلامت شهروندان، مطالعه موردی: شهر رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی نسبتهای فضای سبز شهری: مطالعه موردی شهر رشت (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بهترین شیوه ها برای پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زیستی سبز (GEMS) برای دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
15 پایش سلامت جنگل در بوم سازگان جنگلی ماسوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 پیشگیری بهتر از درمان، ضرورت و الزامات قرنطینه آفات و بیماری های جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
17 توزیع، ساختار و کارکرد فضای سبز شهری در شهرهای شمالی ایران با توجه ویژه به منطقه مرکزی رشت (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 سامانه های پیش بینی و هشدار سریع آتش در جنگلها و مراتع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
19 سنجش از دور و کاربرد عکسهای هوایی در جنگلداری شهری، مطالعه موردی:شهر رشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
20 شاخص های خطر آتش با آتش سوزی های تاریخی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
21 شبیه سازی اثر تیمارهای ماده سوختنی برای افزایش تاب آوری در برابر آتش سوزی در جنگلکاری های پهن برگ و سوزنی برگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
22 شناسایی و پایش آفات و بیماری های جنگل ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
23 طراحی و ارزیابی عملکرد شبکه آتش بر در پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
24 فرایند راه اندازی حکمرانی خوب بلایای طبیعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
25 فقر و محیطزیست شهری در جهان در حال توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 قابلیت تاب آوری- مرجعی برای مدیریت پایدار سرزمین و مدیریت پایدار جنگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
27 کنترل آفات و بیماریها و مدیریت ریسک امنیت زیستی در منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
28 معرفی الگوی ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین مبتنی تحلیل هزینه – فایده در راستای مدیریت اکوسیستم های جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران