دکتر قدیر بخشی

دکتر قدیر بخشی رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا

دکتر قدیر بخشی

Dr. Ghadir Bakhshi

رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.