دکتر امید صادقی پور

دکتر امید صادقی پور دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دکتر امید صادقی پور

Dr. Omid Sadeghipor

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.