دکتر ندا عبدالوند

دکتر ندا عبدالوند دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا (س)

دکتر ندا عبدالوند

Dr. Neda Abdolvand

دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A improved Sentiment Analysis Algorithm Based on Appraisal Theory and Fuzzy Logic (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 6، شماره: 2
2 A RFMV Model and Customer Segmentation Based on Variety Products (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 5، شماره: 3
3 A Supervised Method for Constructing Sentiment Lexicon in Persian Language (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 10، شماره: 1
4 Activity– level as a link between customer retention and consumer lifetime value (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 8، شماره: 4
5 ارائه مدل کسب وکار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
6 ارائه مدل کل نگر مبتنی بر ارزش عمر مشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع شده جغرافیایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 16، شماره: 64
7 ارایه ساختار همسان برای متدولوژی باز مهندسی فرایند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 54
8 ارایه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش ابری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 15، شماره: 55
9 الگوی عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان در صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 1
10 ایجاد اعتماد برخط: مطالعه عوامل موثر با رویکرد آزمایشی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 14، شماره: 76
11 Context-Based Expert Finding in Online Communities Using Ant Colony Algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 8، شماره: 2
12 Identifying and Ranking the Effective Factors on Successful Implementation of Social Commerce in Iran, Using AHP Fuzzy (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
13 Participation in the Crowdsourcing of Marketing Activities Using a Dynamic Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
14 The Impact of Persian News on Stock Returns Through Text Mining Techniques (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 4
15 پیش بینی قیمت سهام با رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 3
16 تاثیر شبکه های ارتباطی محیط کاری برخط و برون خط بر عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 1
17 تبیین الگوی همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
18 تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 8، شماره: 2
19 توسعه مدل هم راستایی راهبردی کسب وکار و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 14
20 رابطه جنبههای بصری و ادراک زیباییشناسانه صفحات وب مطالعه موردی: پایگاه وب روزنامههای ایران سال ۹۸ (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 95
21 شناسایی و مفهوم پردازی محرک های همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
22 طراحی مدل آمیختگی مشتری با برند در شبکههای اجتماعی با تاکید بر پیشرانها و نتایج با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 6، شماره: 4
23 طراحی مدل ساختاری تفسیری شکل گیری رفتار خرید آنلاین اجباری و ناگهانی مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 3
24 طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
25 عوامل پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در شرکت های کوچک و متوسط ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
26 قواعد حاکم بر قصد مشارکت کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام در رقابتهای جمع سپاری بازاریابی براساس رویکرد تئوری مجموعه راف( مورد مطالعه: مصرف کنندگان برند موتوسل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
27 مدلی برای شناسایی نمایندگی های بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Case Study in Identifying the Relevance of ERP Implementation Critical Success Factors In a Developing Country (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
2 A Domestic Model for Environmental Analyses of Solar Cells Industries in Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
3 a proposed model for enhancing cross -docking through the use of EPC technology (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 A Proposed Model in Integrating SCM, CRM & ERP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 An UML Model for Enhanced Cross-Docking (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 اثربخشی اینترنت و موتورهای جستجو بر صنعت توریست و گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
7 ارائه چارچوبی برای نگرش افراد نسبت به پیامک های تبلیغاتی تلفن همراه - مطالعه موردی منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 ارائه روشی نظارتی جهت ساخت لغت نامه احساسی در زبان فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هوش مصنوعی و رباتیک و هشتمین سمپوزیوم بین المللی
9 ارایه چارچوبی جهت رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت هوش تجاری با استفاده از رویکرد معماری سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
10 اهمیت مشخصه های RFM در صنعت بیمه (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
11 ایجاد سیستم توصیه گر محصول با استفاده از رویکرد کشف اجتماعات شبکه مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
12 m-Commerce Implications on Customer Loyalty in Mobile Telecommunication Companies (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
13 بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر پیش بینی تقاضای زنجیره های تامین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 بررسی تأثیر شبکه های ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد درسی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
15 بررسی عوامل مؤثر بر نگرش افراد نسبت به پیامکهای تبلیغاتی تلفن همراهمطالعه موردی منطقه 3 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
16 بررسی عوامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک مشتری به مشتری C۲C (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 بررسی عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان-مطالعه موردی شرکت بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 بررسی عواهل موثر بر تمایل استفاده از تجارت اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 بهبود راهکار "پاسخگویی موثر به مشتری" با استفاده از فنآوری EPC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
20 بهبود عملیات حمل و نقل ریلی با استفاده از AVI/Tag و سیستم‌های اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی RFID
21 پلتفرم های مزرعه تا سفره ایران در گذر از چالش کووید ۱۹ (دریافت مقاله) همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا
22 تحلیل رفتار خرید مشتریان بیمه با استفاده از RFM و روش های داده کاوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
23 تحلیل رفتار مشتریان با استفاده از کاوش کاربری وب (مطالعه موردی: خرده فروشی آنلاین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
24 تحلیل رفتاروپیش بینی رویگردانی مشتریان بانکی مبتنی براطلاعات دموگرافی تراکنشی بااستفاده ازدرخت تصمیم وماشین بردارپشتیبان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
25 تحلیل سبد خرید با استفاده از رویکرد کشف اجتماعات شبکه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 شرکت های دانش بنیان بازاریابی الکترونیک کشاورزی در جنوب جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
27 شناسایی عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به بازاریابی با رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس کسب و کار الکترونیکی در بستر دگردیسی دیجیتال
28 طراحی آزمایشی به منظور بررسی تاثیر شهرت، حضور برون خط و نوع محصول بر قصد خرید مشتریان برخط و چگونگی برهم کنش بین آن ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
29 عوامل کلیدی موفقیت بکارگیری جمع سپاری در توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
30 عوامل موثربر طراحی مدل کسب و کار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
31 کثرت گرایی نگرشی متفاوت بر پژوهش عملیاتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 مدیریت عملکرد سازمان های خدماتی توزیع شده مبتنی بر ارزش مشتریان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت