مهدی رضایی

 مهدی رضایی عضو هیئت علمی مدرسه علمیه عالی نواب-مدیر گروه ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب -مسئول قرارگاه ادبیات عرب حوزه علمیه خراسان

مهدی رضایی

Mahdi Rezaei

عضو هیئت علمی مدرسه علمیه عالی نواب-مدیر گروه ادبیات عرب مدرسه علمیه عالی نواب -مسئول قرارگاه ادبیات عرب حوزه علمیه خراسان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.