آقای دکتر علیرضا یوسفی

دکتر علیرضا یوسفی پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

آقای دکتر علیرضا یوسفی

Dr. Alireza Yousefi

پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا یوسفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مشاور علمیفصلنامه دامپزشکی