دکتر سید علی مقدم

دکتر سید علی مقدم استاد دانشگاه - مدیریت اجرایی

دکتر سید علی مقدم

Dr. Seyed Ali Keramati Moghaddam

استاد دانشگاه - مدیریت اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.