دکتر کیوان شافعی

دکتر کیوان شافعی

دکتر کیوان شافعی

Dr. kaivan shafei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اختلاف های ایران و عثمانی بر سر استحکامات سرحدی مریوان، اورامان و لاهیجان (لاجان) در عصر قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 15، شماره: 56
2 بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین (ع) (بر مبنای تحلیل نگاره های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از حسین زنده رودی ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 49
3 بررسی معرفت شناختی هنر و زیبایی شناسی اسلامی بر اساس قرآن و سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 12، شماره: 23
4 تحولات مرزی سرحد پشتکوه در عصر قاجار (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 13، شماره: 2
5 جنبش کارگری همدان در دوران نهضت ملی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 52
6 نقش حرمسرا در سیاست خارجی صفویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 17، شماره: 67
7 واکاوی اندیشه سیاسی و رویکرد پارلمانتاریستی آیت الله سید حسن مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
8 واکاوی دیدگاه های دگراندیشان دینی دوره پهلوی اول و نقش حکومت در گسترش آن در سطح جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روابط متقابل ایل کلهر با دولت مرکزی طی سال های 1305 تا 1332 ش. (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
2 فعالیت های تجاری و بازرگانی کمپانی هند شرقی انگلیس در خلیج فارس:1629_1615 میلادی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی خلیج فارس