دکتر آرمین جراحی

دکتر آرمین جراحی

دکتر آرمین جراحی

Dr. Armin Jarrahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر بر عملکرد قیر و مخلوط های آسفالتی متخلخل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 4
2 بررسی آزمایشگاهی تاثیردمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بربرخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
3 بررسی تاثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نانو کربنات کلسیم بر چقرمگی و انرژی شکست مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
2 اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
3 ارائه مدل پیش بینی ظرفیت ایستگاه های راه آهن (مطالعه موردی: ایستگاه راه آهن مشهد با درنظر گرفتن افق طرح ۱۴۰۴) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
4 ارزیابی آزمایشگاهی قیر و مخلوط های آسفالتی متخلخل حاوی پلیمر EVA و SBR (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
5 ارزیابی عددی تاثیر تغییرات هندسی گری شمع در مقابل روانگرایی خاک های ماسه ای اشباع توسط رویکرد المان محدود سه بعدی FEM (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 استفاده از مواد جایگزین استایرن بوتادین استایرن با حفظ خواص عملکردی آن (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
7 بررسی اثر حرارت دهی مصالح خرده آسفالت RAP بر سختی برشی قیر خرده آسفالت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی اثر میزان مصرف مصالح خرده آسفالت(RAP) بر درجه عملکردی قیر در روش طرح اختلاط سوپرپیو(SUPERPAVE) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان استفاده کارمندان از حمل و نقل عمومی در سفرهای کاری، مطالعه موردی: شهرداری شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 بررسی نقش دسترسی به زیرساختهای حمل و نقل عمومی در افزایش استفاده ی از آنها توسط کارمندان در سفرهای کاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
11 تشخیص خطاهای احتمالی در داده های وضعیت روسازی راه بر مبنای روش احتمال شرطی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
12 نقدی بر روش تعیین سطح ریسک دستورالعمل بازدید ایمنی راه در ایرا ن (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک