دکتر سید مجتبی مجاوریان

دکتر سید مجتبی مجاوریان

دکتر سید مجتبی مجاوریان

Dr. seyed mojtaba mojaverian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
2 اثر بهبود زیرساخت های حمل و نقل بر وضعیت رقابتی تولید پسته در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 32
3 اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 3
4 ارائه راهبردهای توسعه تولید و اشتغال در زیربخش دامداری استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 8، شماره: 16
5 ارزیابی اثر اقتصادی درآمدهای مالیاتی بر میزان مخارج جاری دولت در ایران: یک تحلیل تجربی (۱۳۸۳ – ۱۳۵۷) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی دوره: 15، شماره: 43
6 ارزیابی تاثیر توسعه فناوری بلاکچین بر کارآفرینی صنایع غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
7 ارزیابی سطح تحقق پذیری طرح های احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران با استفاده از الگوی پروبیت ترتیبی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 8، شماره: 4
8 امکان سنجی بیمه ی قیمتی محصولات کشاورزی در پایداری کسب وکار (مطالعه موردی: کشاورزان شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 9، شماره: 17
9 اندازه گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
10 اولویت بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
11 اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت یک کالا در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 1
12 اولویت بندی و بررسی ابعاد اقتصادی- محیط زیستی بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
13 The Role of Location on Exploitation of Agricultural Businesses in Mazandaran Province (Case Study: Agricultural Processing Industry) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 24، شماره: 3
14 برآورد تمایل به پرداخت خریداران برای فناوری اطلاعات تغذیه ای، مطالعه موردی شهروندان ساری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
15 برآورد میزان افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در اثر حذف یارانه نهاده ها بررسی موردی: برنج استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
17 بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 2
18 بررسی تاثیر اطلاعات بازاریابی بر بسته بندی محصولات لبنی (مطالعه موردی: شهر نور- استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت تغییر متغیرهای آب وهوایی بر عملکرد پنبه آبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی تاثیر درجه باز بودن تجارت و رشد بخش کشاورزی بر شاخص کارآفرینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 5
21 بررسی تاثیر ویژگی های بسته بندی چای بر ترجیحات مصرف کننده با استفاده از رویکرد جدید ترکیبی تحلیل متقارن و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 8، شماره: 15
22 بررسی رابطه بین محدودیت های مذهبی ، رضایت اززندگی و رشداقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
23 بررسی راهکارهای تقویت توان اقتصادی دامداران با تکیه بر تحلیل اقتصادی دامداری سنتی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سجادرود- استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
24 بررسی رفتار و ترجیح مصرف کنندگان محصولات لبنی شهرستان ساری بر اساس ساختار آشیانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 48
25 بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 46
26 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی : شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
27 بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه توسط شالیکاران (مطالعه موردی : شهرستان ساری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
28 بررسی عوامل موثر در رشد بهره وری استان های عمده تولیدکننده برنج در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 41، شماره: 4
29 بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 3
30 برنجکاران تحت تاثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می کنند (مطالعه موردی: برنجکاران شهرستان جویبار) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
31 بومی سازی و اولویت بندی شاخص های بومکده در جنگل های شمال (مطالعه موردی: روستاهای جنگل دارابکلا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
32 بهینه سازی مصرف آب مجازی با تاکید بر عدم حتمیت بارندگی و قیمت محصولات زراعی مطالعه موردی: منطقه گهرباران ساری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
33 پیامدهای تغییر اقلیم در کشاورزی و ارتباط آن با رانت شالیکاران (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 41
34 پیش‌بینی میزان پذیرش بازار آتی توسط برنج‌کاران: مطالعه موردی شهرستان ساری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 33، شماره: 1
35 تاثیر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
36 تاثیر تکانه خبر و فن آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
37 تاثیر شیوع بیماری کرونا بر ارزش سهام شرکت های مواد غذایی در بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
38 تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستان های (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
39 ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونه های در حال انقراض (بررسی موردی: ماهیان خاویاری دریای مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 4
40 تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 4
41 تعیین پرتفوی بهینه با مدل‌سازی ریسک سیستماتیک: شرکت‌های صنایع غذایی منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 2
42 تعیین راهبردهای توسعه‌ی بخش کشاورزی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
43 تکنولوژی بلاکچین برای مدیریت کارآمد زنجیره تامین روغن نباتی (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 133
44 خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 3
45 درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان و تعیین عوامل موثر بر آن در گهرباران ساری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 4
46 رتبه بندی شاخص های مهم فنآوری بلاکچین برای زنجیره تامین روغن نباتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 2
47 رتبه بندی فضای کسب و کار روستایی استان مازندران از دیدگاه صاحبان کسب و کارهای کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دوره: 6، شماره: 12
48 عدم تقارن انتقال قیمت در بازارهای گوشت مرغ ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
49 عوامل تعیین کننده شدت تجارت درون منطقه ای محصولات کشاورزی: مطالعه موردی اکو (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 80
50 عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولید کنندگان مرکبات مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 2
51 کاربرد برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای در تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 1
52 کاربرد روش ریکاردین در بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر رانت زمین های کشاورزی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 3
53 مقایسه به‌کارگیری تئوری عدم حتمیت و تئوری احتمال در محاسبه سنجه‌های عدم حتمیت درآمد محصولات زراعی عمده منطقه گهرباران ساری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 34، شماره: 1
54 مقایسه تاثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تشابه سیاست های حمایتی بر رشد تجارت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: منطقه اکو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثر فعالیت های سبز در خرده فروشی های مواد غذایی بر عملکرد محیط زیستی و اقتصادی در شهر ساری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
3 ارزش اقتصادی آب در باغات مرکبات شهرستان بابل با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
4 ارزش اقتصادی گردشگری ساحلی؛ کاربرد روش هزینه سفر فردی (مطالعه موردی؛ شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
5 ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی پارک های جنگلی یک کاربرد تحلیل عاملی و ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی منطقه گردشگری جوارم سوادکوه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
6 ارزش حقیقی آب رودخانه کارون برای تولید محصولات زراعی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزش گذاری ویژگیهای گوشت قرمز با استفاده از داده های بازار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
8 ارزیابی اثر کاهش یارانه کود و سموم شیمیایی بر تولیدات زراعی و باغی بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
9 ارزیابی اثر کاهش یارانه کود و سموم شیمیایی بر تولیدات زراعی و باغی بخشکشاورزی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 ارزیابی اقتصادی تولید کشمش به روش صنعتی در شرایط نااطمینانی با استفاده از نرم افزار کامفار (مطالعه موردی شهرستان تاکستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 ارزیابی جاذبه های گردشگری روستای مورد مطالعه بندپی بابل (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
12 ارزیابی مالی فعالیت دامداری سنتی وابسته به عرصه مراتع(مطالعه موردی مراتع ییلاقی حوزه آبخیز سجاد رود بابل) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
13 اندازه گیری اهمیت صفات گوشت قرمز برای مصرف کنندگان شهری نکا با استفاده ازرهیافت تحلیل متقارن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
14 اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی محصولات منتخب کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
15 اهمیت اطلاعات تغذیه ایی در برچسب زنی محصولات لبنی بر رفتار مصرف کنندگان شهر نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اخلاق و کسب و کار
16 برآورد ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی در حوزه رودخانه تلار (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر امنیت غذایی با رهیابت پنل دیتا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی اثر درجه حرارت و بارندگی بر امنیت غذایی کشورهای منتخب خاورمیانه با رهیافت پنل پویا، GMM (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
19 بررسی اثر رشد بخش کشاورزی بر روی شاخص های کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی اثرات اقلیمی بارش و دما بر عملکرد پنبه آبی به روش پنل پویا (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تغییر اقلیم بر تولید جو (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 بررسی اثرات تغییرات اقلیمی دما و بارش بر عملکرد جو آبی ایران به روش پنل پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
23 بررسی اقتصادی آسمون علیت هشیائو بیه رشد بخش کشاورزی و درجه باز بودن تجارت کشاورزی مطالعه موردی: (ایران و جهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
24 بررسی اقتصادی مدیریت رشد بخش کشاورزی بردرجه باز بودن تجارت کشاورزی مطالعه موردی: ایران (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی انتقال قیمت و اثر آن بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ استان مازندران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
26 بررسی بازاریابی هلو در استان مازندران و عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
27 بررسی پایداری گردشگری و دیدگاه گردشگران مطالعه موردی روستاهای کردکلا و گل محله استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
28 بررسی تاثیر اجرای طرح های مرتعداری بر وضعیت معیشتی دامداران (مطالعه موردی مراتع ییلاقی حوزه آبخیز سجادرودبابل) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر الگوی کشت استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
30 بررسی تاثیر شاخصهای اقتصاد دانش بنیان بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو MENAP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
31 بررسی ترجیحات مصرف کنندگان شهرستان بابلسر برای استفاده از مرکبات ارگانیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
32 بررسی ترجیحات و تمایل به پرداخت افراد جامعه برای حفاظت از جریان رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه کارون در شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
33 بررسی جایگاه کشاورزی در ایران و 10 کشور صاحب نفت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
34 بررسی عوامل مؤثر بر اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی پسته ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
35 بررسی عوامل موثر بر مصرف غذاهای آماده در استان های مازندران، گلستان و گیلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند: مطالعه موردی مصرف کنندگان محصولات لبنی شهر تنکابن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
37 بررسی کانالهای توزیع مرکبات شهرستان بابل (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی مزیت نسبی صادراتی انار ایران (دریافت مقاله) همایش ملی انار
39 بررسی مقدار روغن و ترکیب اسید چربی دانه روغنی کنگر گورخری ( Silybum marianum L.) در شمال کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
40 بررسی میزان پذیرش بیمه عملکرد دوساله شلتوک برنج در بخش نوکنده کا شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی
41 بررسی میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پرتقال برای مصرف پایدار کودها و سموم شیمیایی در شهر ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
42 بررسی نقش آمیخته های بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان ماهی پرورشی مطالعه موردی: مصرف کنندگان شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
43 بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و GARCH (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
44 بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و هارمونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
45 پرتقال ایران در کدام بازارهای هدف صادراتی فرستاده شود؟ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
46 تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی(مطالعه موردی تولید کشمش شهرستان تاکستان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
47 تاثیر شیوع بیماری کرونا بر ارزش سهام شرکتهای مواد غذایی در بورس تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
48 تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی برای میزان تمایل به پرداخت برای خدمات اکوسیستمی حوزه رودخانه تلار (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
49 تجزیه و تحلیل مقایسه ای شاخص کل و شاخص صنایع غذایی: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
50 تحلیل مهم ترین منبع رضایت مشتریان بانک کشاورزی و انتخاب شاخص رضایتمندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
51 تخصیص بهینه تسهیلات بانک کشاورزی با اولویت بخش صنایع تبدیلی: مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
52 تدوین استراتژی های مدیریت گردشکری کشور بر اساس تحلیل ماتریس SWOT (مطالعه موردی منطقه محافظت شده میانکاله) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
53 ترجیحات عمومی و تمایل به پرداخت برای حفاظت از اکوسیستم های طبیعی (مطالعه موردی منطقه گردشگری جوارم مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
54 تعیین ارزش اقتصادی آب برای محصول گ ندم با روش تابع تولید (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
55 تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع غذایی منتخب در بورس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحولات مدیریت، اقتصاد و حسابداری
56 تعیین کالای کشاورزی مناسب برای بورس کالای ایران کاربردی از روش تاپسیس (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
57 توسعه گردشگری و امکانات روستاها (مطالعه موردی مقایسه دو روستای کردکلا و گل محله استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
58 دامنه تغییرات ویژگی های فیسیکی و شیمیایی خاک در منطقه رویشی گیاه داروییپونه سای البرزی ( مطالعه موردی: حوزه دلارستاق آمل ) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
59 رابطه بین زنجیره سبز با عملکرد اقتصادی در بین خرده فروشان موادغذایی شهر ساری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
60 رابطه بین سطح آگاهی با سطح رضایت مندی کشاورزان از خدمات اعتباری بانک کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
61 رتبه بندی کالاهای کشاورزی پذیرش شده (منتخب) در بورس کالای ایران با استفاده از روش موریس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
62 شناسایی صفات کیفی موثر بر قیمت پرداختی مصرف کننده: مطالعه موردیپرتقال در شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
63 شناسایی و اولویت بندی بازار هدف برای صادرات آب میوه ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
64 شناسایی و بررسی فلورستیک گیاهان موسیلاژدار(مطالعه موردی:حوزه آبخیز دلارستاق آمل استان مازندران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
65 کاربرد شاخص ارزش در معرض خطر شرطی در تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
66 محاسبه نرخ حق بیمه عملکرد دوساله شلتوک برنج شیرودی در بخش نوکندهکا شهرستان قائمشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
67 مدلسازی مطالبات معوق در تعین ترکیب بهینه اعطای تسهیلات بانک کشاورزی در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
68 مطالعه عوامل موثر بر مصرف فست فود در استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 مقایسه ی شاخصهای فقروامنیت غذایی درروستاقبل وبعدازاجرای سیاست هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
70 مقایسه ی میزان موفقیت شرکتهای با سابقه زیاد و کم در بازاریابی چای مطالعه موردی: شهرستان ساری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
71 نقش آگاهی (دانش تعاونی) بر تمایل باغداران انگور برای مشاركت در تشكیل تعاونی بازاریابی در شهرستان تاكستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
72 نقش آگاهی در مصرف مواد غذایی کیفی: مطالعه موردی ماهی پرورشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
73 نقش اطلاعات روی بسته بندی چای در ترجیحات مصرف کننده مطالعه موردی: شهرستان ساری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
74 نقش اقتصاد دانش بنیان بر صادرات تکنولوژیهای تولید کشاورزی، مطالعه موردی: صادرات کشت بافت در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
75 نقش اقتصاد دانش بنیان بر صادرات محصولات کشاورزیایران و کشورهای همسایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
76 نقش هنجار ذهنی و نگرش بر تمایل باغداران انگور برای مشارکت در تشکیل تعاونی بازاریابی در شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
77 واکنش شاخص صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران به امواج شیوع کووید_۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد