دکتر علیرضا شریفی

دکتر علیرضا شریفی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر علیرضا شریفی

Dr. Alireza Sharifi

گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر زلزله سر پل ذهاب بر پوشش گیاهی منطقه و ارزیابی نرخ بهبود گیاهان (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی تغییرات سطح ارتفاعی آب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی کارایی روش های ارزیابی خسارات ناشی از زلزله با استفاده از تصاویر فضایی (بررسی موردی: زمین لرزه سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
4 سایزینگ چرخ های عکس العملی با استفاده از تکنیک دیاگرام تطبیق در یک ماهواره سنجش از دور با رزولوشن مکانی خیلی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 15، شماره: 1
5 مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of GIS in Primary school geospatial distribution and accessibility: A case of Jiroft, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 آشکارسازی چاه های قنات با استفاده از تصاویر گوگل ارث (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
3 ارزیابی اثرا ت مقیاس در تخمین شاخص سطح بر گ گیاهی با استفاده از شاخص های طیفی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
4 ارزیابی سرانه فضای سبز شهر تهران با استفاده از تصاویر راداری سنتینل-۱ و لندست-۸ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 ارزیابی همبستگی بین عرضه فضای سبز شهری و نابرابری های اجتماعی- اقتصاد ی در شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
6 استفاده از فضاهای احتمالی و آماری جهت افزایش دقت تشخیص شباهت امضاهای طیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
7 اندازه گیری شباهت طیفی با استفاده از مبانی تئوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری
8 Comparing the Capabilities of Artificial Neural Networks Regression Models in Wheat Yield Prediction (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
9 Drought monitoring using remote sensing images in Tehran Province, Iran (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 Estimation of Land Surface Temperature fromLandsat-۸ OLI Thermal Infrared Satellite Data (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
11 بررسی معضلات و تغییرات اسکان غیررسمی در بازه های زمانی مختلف (مطالعه موردی : محله ی مرتضی گرد-تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
12 پتانسیل سنجی جهت احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با استفاده از قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مطالعه موردی: شهر بم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
13 تخمین بازده محصول گندم مبتنی بر مدل های رگرسیون یادگیری ماشین (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 ترکیب داده های LIDAR و SAR جهت تخمین زیست توده جنگل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
15 تهیه نقشه مخاطرات میراث فرهنگی با استفاده از داده های سنجش ازدور و سامانه اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
16 مدلسازی شبکه توزیع آب به منظور یکسان سازی فشار (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
17 مروری بر توانمندی های تصاویر راداری در شناسایی اسیب های میراث فرهنگی وآشکارسازی شهرهای باستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی