دکتر فرهاد حسینعلی

دکتر فرهاد حسینعلی گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر فرهاد حسینعلی

Dr. Farhad Hosseinali

گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ویژگی خانوار در انتخاب مسکن: واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
2 ارزیابی استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شهر قزوین با استفاده از مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئوانفورماتیک در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی بوم شناختی جهت برنامه ریزی استفاده بهینه از سرزمین مطالعه موردی:حوضه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
4 بررسی روش های وزن دهی اطلاعات مکانی در GIS(مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 1
5 پایش گسترش و واکاوی پراکنش شهر زنجان در طول چهار دهه با تحلیلهای آماری و مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 26
6 تحلیل مکان مبنا و چندجانبه نوع کشت بهینه در قطعات مزروعی دشت قیقاج (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 122
7 تعیین الگوی بهینه کشت با هدف حداقل سازی آب مجازی و حداکثرسازی سود اقتصادی محصولات (مطالعه موردی: دشت عمرانی در خراسان رضوی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 6
8 توسعه یک سیستم توصیه گر برای هدایت گردشگران در سفرهای کوتاه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اطلاعات مکانی دوره: 1، شماره: 1
9 مدل سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای متوسط مقیاس و مبتنی برروش خو دکاره های سلولی مطالعه مور دی: شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
10 مسیریابی چندساختی مبتنی بر عامل در سیستم حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 3
11 مکان یابی تاسیسات نظامی با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 2
12 مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با بهره گیری از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 44
13 مکانیابی مراکز بیمارستانی با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی: (منطقه پنج شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی الگوی مکانی دسترسی به بیمارستانها در شهر زنجان از منظر عدالت فضایی با استفاده از روش حوزه پوشش شناور سه مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
2 ارزیابی سرانه فضای سبز شهر تهران با استفاده از تصاویر راداری سنتینل-۱ و لندست-۸ (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 ارزیابی کارایی ادغام داده سنجنده های OLI و TIRS در شناسایی دگرسانی های مناطق امیدبخش معدنی بررسی موردی: کانی مس در منطقه علی آباد یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
4 ارزیابی مکانی زمانی میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش آلودگی هوای تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
5 ارزیابی موقعیت مکانی شهرک های احداث شده با استفاده از تکنیک تاپسیس (topsis) (مطالعه ی موردی:شهرک های مسکن مهر احداث شده در سه شهر دزفول،اندیمشک و شوش دانیال (ع)) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
6 اولویت بندی مکان احداث پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره، آنالیزهای مکانی و روش های تلفیق فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
7 اولویتبندی مکان احداث پارکینگ طبقاتی با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
8 ایجاد یک سیستم حامی تصمیم گیری مکانی مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
9 بررسی پراکنش موضوعی خیریه های کشور با در نظر گرفتن جمعیت استانها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
10 بررسی تغییرات گستره تالاب زریبار با استفاده از سنجش ازدورو سامانه اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
11 بررسی توزیع پارکهای شهری بر اساس شاخصهای دسترسی مکانی به منظور سنجش عدالت فضایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی توزیع و دسترسی مکانی به بیمارستان های شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
13 بررسی کاربرد فنون داده کاوی مکانی در تحلیل تصادفات جادهای در تقاطعها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
14 بررسی مطلوبیت مکانی شهرهای احداث شده با استفاده از GIS و تکنیک AHP (مطالعه ی موردی: دزفول) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
15 بررسی معضلات و تغییرات اسکان غیررسمی در بازه های زمانی مختلف (مطالعه موردی : محله ی مرتضی گرد-تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
16 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصادفات برون شهری بر اساس خوشه بندی مبتنی بر مکان وقوع تصادفات (مطالعه موردی:محور سنندج-کامیاران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
17 بهینه سازی الگوی کشت براساس مفهوم آب مجازی به کمک برنامه ریزی خطی(منطقه مورد مطالعه:دشت عمرانی گناباد، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 پتانسیل سنجی جهت احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با استفاده از قابلیت های سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مطالعه موردی: شهر بم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
19 تحلیل تصادفات جاده ای به منظور شناسایی نقاط حادثه خیز با استفاده از خوشه بندی مکانی (مطالعه موردی: محور ده بالا-طرزجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
20 تحلیل عدالت فضایی از منظر دسترسی مکانی به مدارس در شهر قزوین با استفاده از روشهای مبتنی بر گرانش (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
21 تحلیل کمی دسترسی به پارک های شهری (نمونه موردی: منطقه 7 شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
22 تحلیل مکانی تصادفات جاده ای در تقاطع های برون شهری با به کارگیری روش برآورد تراکم کرنل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
23 تحلیل و مدل سازی اثرات محیطی موثر بر آلاینده PM2.5 با استفاده از روش رگرسیون کاربری اراضی در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
24 تعیین الگوی بهینه کشت با در نظرگرفتن حداقل سازی آب مجازی (منطقه مطالعاتی: دشت عمرانی گناباد، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
25 تعیین الگوی کشت بهینه براساس مفهوم آب مجازی با در نظرگرفتن سوددهی اقتصادی (مطالعه موردی: دشت عمرانی گناباد، استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 تلفیق مساله فروشنده دوره گرد و الگوریتم کلونی مورچگان برای بهینه سازی مکانی مسیر خطوط نفت و گاز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
27 زمین مرجع دهی و مدل سازی فضای داخل ساختمان با استفاده از عناصر بافتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
28 شبیه سازی آتش‌سوزی جنگل با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
29 طراحی شبکه جامع دوچرخه سواری در منطقه اصفهان با استفاده از تحلیل های مکانی (دریافت مقاله) سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار،مهندسی عمران و محیط زیست
30 طراحی فازی شبکه دوچرخه سواری مبتنی بر تحلیل مکانی داده های اطلس جامع شهری اصفهان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
31 طراحی و پیاده سازی یک رویکرد حافظ میراث طبیعی و فرهنگی در طراحی مسیر خطوط انتقال نیرو و انرژی (بررسی موردی: استان قزوین) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
32 مدل سازی مکانی - زمانی شیوع بیماری مالاریا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
33 مدل سازی مکانی زمانی شیوع بیماری مالاریا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
34 مفاهیم،مولفه هاومعیارهای تحلیل دسترسی درارزیابی سیستم کاربری زمین و حمل ونقل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
35 مقایسه روشهای درون یابی در سنجش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
36 واکاوی روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و افرازی با رویکرد مکانی در حوزه تصادفات تقاطع های برون شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران