آقای دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی

Dr. Seyed Morteza Hoseini Shahroudi

دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه فلسفه و کلام
هیات تحریریهدوفصلنامه فلسفه و کلام

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 45، شماره: 2
2 بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن سینا و مصباح یزدی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 55
3 بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 45، شماره: 1
4 بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 47، شماره: 2
5 برهان جهانشناختی کلامی در مغرب زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 2
6 برهان حدوث در مغرب زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 1
7 تبیین نظریه انکشاف در مسیله علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 2
8 تحلیل انتقادی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مسیله اتحاد عاقل و معقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 4
9 تحلیل معناداری زبان دین ازدیدگاه فراپوزیتویستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 1
10 تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه داری (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 83
11 جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 3
12 خطاپذیری علم حضوری و مکاشفات عرفانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 2، شماره: 4
13 دوتقریر ازبرهان جهان شناختی درمغرب زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 40، شماره: 2
14 ذهن ازمنظرابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 1
15 رابطهی اول ، آخر ، ظاهر و باطن با انسان کامل (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 41، شماره: 2
16 سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 44، شماره: 2
17 شهود در فلسفه، استدلال در عرفان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 43، شماره: 1
18 صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 46، شماره: 2
19 ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 48، شماره: 1
20 فهم و اثبات بساطت حق تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
21 گفتگوی خداوند با جهنم؛ واقعیت یا تمثیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 15، شماره: 23
22 مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 10، شماره: 20
23 نسبت کمال عقلانی (اتحاد با عقل فعال)با کمالات اخلاقی از نظر ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2