آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی

دکتر بختیار شعبانی ورکی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی

Dr. Bakhtiar Shabani

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 6، شماره: 1
2 استلزام های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت شناختی (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 1
3 تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی سرعنوان موضوعی فارسی و مقایسه آن با سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره ، سرعنوان موضوعی سیرز و چکیده نامه کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
4 تربیت دینی بر اساس باورهای متناقض نمای کرکگور (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
5 تکثر رشته ای علیه فهم رایج از همکاری رشته ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
6 رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c) (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
7 طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
8 نقد و توسعه دلالت های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کمال گرایی هستی شناسانه ی هایدگر و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران