دکتر کیوان شریف مرادی

دکتر کیوان شریف مرادی دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

دکتر کیوان شریف مرادی

Dr. Keyvan Sharifmoradi

دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ارتفاع پاشنه کفش بر نیروی عضلانی و نیروی تماس مفصلی حین راه رفتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 8، شماره: 4
2 اثر استفاده از بریس بر طول تار عضلات تنه و کمر بیماران اسکولیوز ایدیوپاتیک حین راه رفتن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 6، شماره: 3
3 اثر برنامه تمرین در آب و خشکی بر تعادل قامتی زنان مبتلا به سکته مغزی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 20، شماره: 1
4 اثر قطع عضو همیپلویکتومی بر کینماتیک و نیروی تولیدی عضلات اندام تحتانی حین راه رفتن با پروتز کانادین؛ گزارش موردی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 18، شماره: 2
5 اثر کفش پاشنه بلند بر نیروی عضلانی، نیروی تماس مفصل زانو و نیروی تماس مفصل کشککی رانی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 2
6 اثر کفی طبی قوس دار به همراه گوه خارجی بر گشتاور نزدیک کنندگی بخش داخلی زانوی بیماران مبتلا به استیوآرتریت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 4
7 اثرات تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا، پویا و عملکردی سالمندان: مطالعه متاآنالیز (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 4
8 ارزیابی متغیر های فضایی زمانی و نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن در بیماران پارکینسون و افراد سالم (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 5
9 بررسی تعادل استاتیک و دینامیک و ارتباط آن با ترس از زمین خوردن در بیماران دچار استئوآرتریت خفیف تا متوسط زانو (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 24، شماره: 1
10 تاثیر بریس بوستون بر نیروی تماس مفصلی مفاصل اندام تحتانی و L۵-S۱ بیماران مبتلا به اسکولیوز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 25، شماره: 3
11 تعامل نیروهای وارد بر مفاصل در صفحات مختلف حرکتی حین راه رفتن زنان مبتلابه کمردرد مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 7، شماره: 4
12 توزیع نیروی وزن بدن بر پنجه و پاشنه در قبل و پس از ورزش درمانی در کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک دای پلژی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 6، شماره: 2
13 صدمات ناشی از فلج مغزی اسپاستیک کودکان بر ویژگیهای تعادل دینامیکی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
14 مقایسه اجزای نیروی عکس العمل زمین هنگام راه رفتن بیماران با رباط صلیبی آسیب دیده، رباط صلیبی بازسازی شده در مقایسه با گروه سالم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 4
15 مقایسه کینماتیک مجموعه پا و مچ پا و زانو در زنان مبتلا به کف پای صاف منعطف و ثابت حین راه رفتن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 12، شماره: 27
16 مقایسه وضعیت تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک قبل و پس از یک برنامه ورزش درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluation of a Functional Brace in ACL-deficient Subjects Measuring Ground Reaction Forces and Contact Pressure: A pilot study (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
2 فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اندام تحتانی بیماران PD هنگامراه رفتن با و بدون تکلیف شناختی دوگانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
3 نوآوری سازمانی فرآیند حرکت به وضعیت بهینهسازمانی به منظور افزایش اثر بخشی سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی