دکتر ساویز صحت کاشانی

دکتر ساویز صحت کاشانی

دکتر ساویز صحت کاشانی

Dr. Saviz Sehat Kashani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Structural and Formation of the Low-Level Jet Stream over the Northern Persian Gulf (Case study on sinking the Behbahan cargo vessel) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
2 The study of chlorophyll concentration behavior over southern coasts of Iran with an emphasis on the cold season of the year (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
3 The Ultraviolet Index Forecast Using TUV Radiation Model over the Coasts of the Persian Gulf and Oman Sea (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
4 بررسی رخدادهای گردوخاک جنوب ایران ناشی از کشورهای حاشیه خلیج فارس (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی عوامل محیطی موثر بر فعال سازی چشمه های گردوخاک در استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 3
6 پیش بینی شاخص فرابنفش (UVI) با استفاده از مدل TUV روی ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 1
7 تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 3
8 قابلیت های مدل عددی Chem-WRF در برآورد غلظت گرد و خاک (مطالعه موردی طوفان گرد و خاک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 1
9 مدل سازی عددی تبخیرتعرق پتانسیل با مدل منطقه ای WRF – مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
10 مسیر یابی رخداد گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران (سپتامبر ۲۰۰۸) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 1
11 مطالعه گردش های بزرگ مقیاس تابستانی و ساختار لایه مرزی جوی در روزهای همراه با گرد و خاک در جنوب شرق ایران (۲۰۱۶-۱۹۸۷) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 46، شماره: 2
12 مطالعه ی کیفیت هوا در مناطق غرب و جنوب غرب کشور براساس محصولات ضخامت نوری سنجنده ی MODIS (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مدل های عددی EURAD و WRF/Chem در پیش بینی گرد و خاک (مطالعه موردی فوریه 2015) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 ارزیابی مدل های عددی EURADو WRF/Chem در پیش بینی گرد و خاک مطالعه موردی فوریه 2015 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 اقلیم شناسی رخدادهای توفان گردوخاک در فصل تابستان در استان سیستان و بلوچستان در دوره 30 ساله 2016-1987 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
4 Dust Frequency Classification Using Synoptic Meteorological Stations Data in West and South West of Iran (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
5 The Ultraviolet Index Forecast Using TUV Model over the Coasts of Persian Gulf and Oman Sea (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
6 بررسی ارتباط میزان غلظت گرد و خاک معدنی و عمق نوری هواویزها در فرودگاه مهرآباد تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
7 بررسی پدیده گردوخاک و عوامل موثر بر آن در منطقه خاورمیانه با رویکرد لزوم انجام اقدامات کاهشی تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
8 بررسی رخدادهای گردوخاک در فصل تابستان در شهر زابل با استفاده از شاخص های اقلیمی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
9 بررسی طرحواره های گرد و خاک در مدل WRF/Chem (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
10 بررسی عمق نوری هواویزها هنگام رخدادهای گرد و خاک در استان کرمان در سال2017 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
11 بررسی عوامل هواشناختی موثر بر تاباوری در مقابله با گردوخاک در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
12 بررسی ویژگی های لایه مرزی جوی همراه با رخداد گردوخاک در فصل تابستان در جنوب شرق ایران: مطالعه موردی رخداد گردوخاک 7تیرماه 1387شهر زابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
13 بررسی همدیدی و شبیه سازی توفان گرد و خاک فراگیر منطقه جنوب شرقی ایران موثر بر خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
14 پیش بینی شاخص پرتو فرابنفش با استفاده از مدل TUV (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 تحلیل طیفی میان مقیاس طوفان گرد و خاک همرفتی تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 تحلیل همدیدی- دینامیکی- طیفی رخداد گرد و غبار و شبیه سازی آن در جنوب غرب ایران در فصل بهار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 مسیریابی رخدادگردوغباردرنواحی غرب وجنوب غرب ایران سپتامبر 2008 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
18 مطالعه اثر جت تراز پایین بر انتشار گردوخاک در جنوب غرب ایران (مطالعه موردی گردوخاک ۳۰ - ۲۹ آوریل ۲۰۱۷ خوزستان) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 مطالعه موردی شرایط پایداری ایستایی جو و تشدید آلودگی هوای کلانشهر تهران و ارتباط آن با تاوایی پتانسیلی لایه مرزی جو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
20 مطالعه میانگین بلندمدت غلظت کلروفیل و ارتباط آن با تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویزها روی دریای عمان و خلیج فارس (۲۰۰۳-۲۰۲۰) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس